Ana Sayfa

1. AHMET

1. Ahmet, 1590 yılında Manisa’da doğdu. Babası 3. Mehmet, annesi ise Handan Sultan’dır. İyi bir saray eğitimi aldı. Üç dil biliyordu. Babası 3. Mehmet’in 1603 yılında vefat etmesi üzerine henüz 14 yaşındayken tahta oturmuştur. On dört yıl boyunca da tahtta oturmuştur. Ayrıca on dördüncü Osmanlı padişahıdır. Şehzade Ahmet, tahta oturunca kardeş öldürme geleneğini ortadan kaldırmıştır.

Sultan Ahmet, uzun zamandır boş bırakılıp ilgilenilmeyen devlet işleriyle ilgilenmeye başladı. Tahta oturduğunda Osmanlı İmparatorluğu Batıda Avusturya ile Doğuda da İran ile savaş halindeydi. İran; Şirvan, Gence ve Şemahi’yi ele geçirdi. Bunun üzerine Şah Abbas ile Nasuh Paşa Antlaşması imzalandı. Doğu’da kaybeden Osmanlı, Batı’da kazanıyordu. Vaç, Estergon Visigrad, Saint Thonos ve Estergon kaleleri ele geçirildi. Osmanlı’nın gücü daha fazla ilerlemeye yetmeyeceği için 11 Kasın 1606’da Avusturya ile Zitvatoruk Antlaşması imalandı. Bu antlaşma ile artık Osmanlı İmparatorluğunun eski gücünde olmadığı anlaşılmıştır.

Sultan Ahmet dönemine, Celali ayaklanmaları damgasını vurmuştur. En büyükleri; Kara yazıcı, Kalenderoğlu, Deli Hasan ve Canboladoğlu isyanlarıdır. Bu isyanlar çok hızlı bir şekilde büyümüş ve Osmanlı’ya büyük zararlar vermiştir. Kuyucu Murat Paşa, sert yöntemler kullanarak bu isyanları bastırmayı başarmıştır. 1. Ahmet, hastalanarak 22 Kasım 1617 yılında vefat etmiştir. 1. Ahmet’in yerine tahta kardeşi 1. Mustafa oturmuştur. Kendi yaptırdığı Sultan Ahmet Camine defnedilmiştir.

1 reply »

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.