Ana Sayfa

1. İBRAHİM

1. İbrahim, 5 Kasım 1615’de dünyaya geldi. Babası 1. Ahmet, annesi ise Mahpeyker Kösem Sultan’dır. İyi bir saray eğitimi aldı. 8 Şubat 1640 tarihinde 4. Murat’ın vefat etmesinin üzerine yerine 1. İbrahim tahta oturdu. Dokuz yıla yakın tahtta oturmuştur. Osmanlı İmparatorluğunun on sekizinci padişahıdır. Sultan İbrahim, devlet işleriyle ilgileniyordu. Halkının refahının iyileşmesi için sürekli çalışıyordu.

1. İbrahim tahta oturduğunda Girit, Venedikliler’in elinde bulunuyordu. Venedikliler’in, Osmanlı vatandaşları Hacca giderken yollarını kesmesi ve vatandaşları esir alması üzerine 30 Nisan 1645’de sefere çıkıldı. 25 Haziran 1645 tarihinde de kuşatma başladı. Girit’in, büyük bir kısmı fethedildi. Tek Kendiye bölgesi fetih edilemedi. 1. İbrahim tahttan indiğinde halen bu kuşatma devam ediyordu. 1669 yılında, tahtta 4. Mehmet’in oturduğu zaman fetih edilebildi.

Osmanlı İmparatorluğunun sınırları Almanya’ya kadar uzanmıştı. Sınırların çakışması sonrası Almanya’ya seferler düzenlendi. Seferlerden Osmanlı başarılı bir şekilde çıktı. 8 Ağustos 1645 tarihinde Viyana Antlaşması imzalandı. Sultan İbrahim döneminde sarayda karışıklıklar ortaya çıktı. Herzade Ahmet Paşa isyan çıktı. İsyan hızla büyüdü. İsyancılar, Sultan İbrahim’i tahttan indirdiler ve yerine 4. Mehmet’i tahta oturttular. 1. İbrahim, hapsedildi. Günlerce esir kaldıktan sonra tekrardan tahta çıkar korkusu ile 18 Ağustos 1648 tarihinde idam edildi. 1. İbrahim’e, “Deli” lakabı takılmıştır. Ancak deli olduğunu kanıtlayacak hiçbir delil yoktur.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.