Ana Sayfa

1. MURAT

1. Murat, 1326 yılında Bursa’da doğmuştur. Babası Orhan Gazi, annesi ise Nilüfer Hatun’dur. Babası Orhan Gazi’nin 1360 yılında vefat etmesi üzerine Osmanlı tahtına oturmuştur. 1. Murat, tahta oturduğunda Osmanlı Devleti, 95.000 kilometrekarelik bir alana hükmediyordu. Karaman Beyliği düzgün durmuyor ve Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtıcı hareketlerde bulunuyordu. Karamanoğulları, kargaşa çıkartarak Osmanlı Devleti’nden geri aldı. Bunun üzerine harekete geçen 1. Murat, Ankarayı geldi ve ele geçirerek tekrardan Osmanlı’nın egemenliği altına aldı.

Ankara’yı ele geçirdikten sonra Rumeli’ye geçti. Osmanlı Devleti’nin, Rumeli’deki kaybettiği toprakları tekrardan ele geçirdi. Bunlara ek olarak da Edirne’yi fethetti. Bizanslılar, Sırplar ve Bulgarlar; Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de genişlemesinden rahatsızlardı. Papa’nın etrafında toplanan devletler Osmanlı’ya saldırdılar. Ancak mağlup oldular. Osmanlı Devleti karşısında çok büyük kayıplar verdiler. Bu savaşa Çirmen Savaşı denilmektedir. Çatalburgaz, İnceğiz, Yanbolu, Hayranbolu, Pınarhisar ve Kırklareli 1. Murat zamanında Osmanlı egemenliği altına girmiştir.

Bu dönemde devlet teşkilatlanmasında önemli gelişmeler olmuştur. Yeniçeri Ocağı bu dönemde kurulmuştur. Aynı zamanda Rumeli Beylerbeyliği de 1. Murat zamanında kurulmuştur. Divan teşkilatı da düzenli hale getirilmiştir. 1. Murat’ın hükümdarlığının son zamanlarında Sırbistan ve Bulgaristan ile Çamurlu Savaşı yapıldı. Çamurlu Savaşı’nı, iki devletin ordularını da mağlup ederek Osmanlı devleti kazandı. Daha sonra Sırbistan, Bosna ve Bulgaristan ile Kosova Savaşı yapıldı. Kosova Savaşı sırasında 1. Murat’a suikast girişiminde bulunuldu. Bu suikast girişimi sonrası 1. Murat şehit oldu. Savaş meydanında şehit olan ilk ve son Osmanlı padişahı olmuştur. 1. Murat’tan sonra yerine Yıldırım Bayezid geçti. Yıldırım Bayezid, yaptığı taktik sayesinde düşman ordusunu yenmeyi başarmıştır. 1. Murat 29 yıl boyunca tahtta oturmuş ve babasından aldığı toprakları 500.000 kilometrekareye kadar çıkarmayı başarmıştır. Kendisine hüdavendigâr lakabı takılmıştır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.