Ana Sayfa

1. MUSTAFA

1. Mustafa, 1591 yılında dünyaya geldi. Babası 3. Mehmet, annesi ise Fuldane Valide Sultan’dır. Osmanlı İmparatorluğu’nun on beşinci padişahıdır. İyi bir saray eğitimi almıştır. Abisi 1. Ahmet’in, 1617 yılında vefat etmesi üzerine üzerine tahta oturmuştur. Eğer abisi taht kavgası çıkmasını engellemek için padişahın tahta çıktıktan sonra kardeşlerin öldürülmesi geleneğini kaldırmamış olsa idi 1. Mustafa öldürülmüş olacaktı ve tahta 1. Ahmet’in oğlu oturacaktı. Babadan oğla geçen veraset sistemi 1. Mustafa’nın tahta oturması ile son buldu.

1. Mustafa aynı zamanda Sancakbeyliği yapmadan tahta oturan ilk padişahtır. Sancakbeyliği yapmaması onu devlet tecrübesi kazanmasını engellemiştir. Sultan Ahmet, tahtta çok kısa bir süre oturabilmiştir. Tahta çıktıktan 3 ay 1 hafta sonra tahttan indirildi. Yerine 2. Osman geçti. 2. Osman, yeniçeri ocağını kaldırmak istedi. Bunu öğrenen yeniçeriler Genç Osman’ı tahttan indirdiler ve 1622 yılında tekrardan 1. Mustafa’yı tahta oturttular. Genç Osman’ı ise canice öldürdüler.

1. Mustafa zamanında isyanlar bitmek bilmiyordu. Sultan Mustafa’nın da devlet işlerinden anlamaması devleti daha da zor bir duruma sokuyordu. 1. Mustafa, bir süre daha tahtta oturduktan sonra bir daha tahta çıkarılmamak üzere tahttan indirildi. Yerine de  4. Murat tahta çıkarıldı. 1. Mustafa da Topkapı Sarayı’na götürüldü. 20 Ocak 1629’da da vefat etti. Türbesi İstanbul’da bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.