Ana Sayfa

15.-18. YÜZYILLAR ARASINDA Dünya

Bu dönemlerde Asya, Amerika, Avrupa ve Afrika’daki ülkelerin ekonomileri birbirinden bağımsız bir yapıdaydı. Asya, günümüzde olduğu gibi bu dönemlerde de üretim fazlaydı. Bu durum ekonomisinin gelişmesini sağlamıştır. Dünyada kişi başına düşen gelirin en fazla olduğu bölge Asya’ydı. Çin ve Hindistan nüfusu yine kalabalıktı. Asya’nın toplam nüfusu 1500 de 284 milyondu. Bu nüfus ile Avrupa nüfusundan üç kat fazlaydı. Dünyadaki üretimin yarıdan fazlasını ise yine Asya yapıyordu. İpek ve Baharat yolları ile Çin ve Hindistan’da üretilen mallar Anadolu’dan da geçerek Avrupa’ya ulaşıyordu. Coğrafi Keşifler olana kadar bu yollar kullanılmaya devam edildi.

Bu dönemin başında Müslümanlar ekonomi ve bilimde zirve yapmışlardı. Ancak zamanla gerilemeye başladılar. Müslümanlar arası ayrılıklar olmaya başladı. Bu dönemde Müslüman halkın çoğunluğu Osmanlı İmparatorluğu himayesi altında yaşıyordu. Müslümanların geçim kaynağı tarım, ticaret ve hayvancılıktı. İpek ve Baharat yollarının bir kısmı da Müslümanların ellerinde bulunuyordu. Bu yollardan geçen tüccarlardan vergi alıyorlardı ve kendileri de bu yolları kullanarak ticaret yapıyorlardı. Müslümanlar büyük kervanlara sahiptiler. Karadeniz’de ticaret gelişmişti. Karadeniz’de de ticaret Müslümanların elindeydi. Bu durum Coğrafi Keşiflere kadar devam etti. Osmanlı’da lonca sistemi gelişmişti.

Bu dönemde Amerika Kıtası yeni keşfedilmişti. Kıtada yerli halk yaşıyordu. Bu yerli halk ilkel bir yaşam sürdürüyordu. Amerika kıtası verimli topraklara ve zengin yeraltı kaynaklarına sahipti. Altın, bakır ve patates gibi ürünler kıtada bolca bulunuyordu. Ayrıca kıtada domates, mısır ve patates gibi ürünler yetişiyordu. Amerika kıtasının zenginlikleri Avrupalıların dikkatini çekti. Avrupa’dan Amerika’ya göçler başladı. Zamanla da artmaya başladı.

Afrika’nın bölgelerinde ise ekonomik ve kültürel olarak farklılıklar vardı. Afrika nüfusu seyrekti. 1500 yılında Afrika’nın toplam nüfusu 47 milyona yaklaşmıştı. Tarım gelişmemişti. Kuraklıklar ve salgın hastalıklar ölüm oranlarını artırıyordu. Bu dönemde Afrika, Avrupalılar tarafından işgal edildi. Yeraltı kaynakları sömürüldü ve yerli siyahi halk da köle olarak esir olarak kullanılmak üzere esir alındı.

Categories: Ana Sayfa

Tagged as: , , , , ,

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.