Ana Sayfa

19. YÜZYIL İNGİLTERE TARİHİ

18. yüzyılın sonların doğru İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi Devrimi 19. yüzyılda hızla gelişme sürecine girdi. Yeni makineler keşfediliyordu. Üretim hızla artıyordu. Bu da ortaya iki sorun çıkardı. Birincisi hammadde yetiştirilemiyordu. İkincisi ise yeni pazarlar gerekiyordu. Hammadde sorunu için ilk başta hızla yeni madenler açılıyordu. Özellikle sanayinin ilk zamanları yakıt olarak odun kullanılıyordu. Bunun için de ormanlar hızla yok ediliyordu. Sanayide kömürün kullanılmaya başlanması ile hızla yeni madenler açıldı. Bu madenlerde hem halk hem de çocuklar çok ağır bir şekilde çalıştırılmaya başlandı. Çocuklar sadece madenlerde değil sanayinin her alanında kullanılıyordu. İngiltere pazar sorununu ise başka ülkelerin pazarlarına yönelerek çözdü. Bu ülkelerden biri de Osmanlı İmparatorluğu idi. Osmanlı İmparatorluğu’ndan elde etti Kapitülasyon ile mallarını ülkeye rahatça sokmaya başladı.

İngiltere 19. yüzyılda da hızla yeni sömürgeler bulmaya devam etti. Ancak sömürgelerinde ayaklanmalar çıktı. Çoğu ayaklanmayı kanlı bir şekilde bastırdı. 19. yüzyılın başında İngiltere ile birleşen İrlanda da aynı şekilde sorunlar çıkarmaya başladı. İngiltere’nin her alanda en geliştiği çağ 19. yüzyıldır. Sömürgeleri sayesinde en geniş sınırlara ulaşmıştır. 19. yüzyılın sonunda 55 tane sömürgesi vardı. Bu sömürgelerin toplan nüfusu 400 milyona yakındı. Ülkede refahın yükselmesi bilimin de gelişmesine yol açtı.

Sanayi Devrinin başlarında insanlar çok ağır şartlar altında çalıştırılıyordu. Aynı zamanda çok az ücret alıyorlardır. Bir işçi günde 16 saate kadar çalıştırılabiliyordu. İşçilerin hiçbir hakkı yoktu. Bu da işçilerin örgütlenmesine ve grevler yapmalarına yol açtı. İşçiler çalışma standartlarının yükseltilmesini, saatlerini azaltılmasını ve ücretlerinin artırılmasını istiyorlardı. Mücadeleleri sonucu bazı ayrıcalıklar elde etseler de yine de ağır şartlar altına çalışmaya devam ettiler.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.