Ana Sayfa

2. MURAT

2. Murat, 1402 yılında Amasya’da dünyaya geldi. Babası Mehmet Çelebi, annesi ise Emine Hatun’dur. İyi bir saray eğitimi almıştır. Eşi Hatice Haleme Hatun’dur. Mehmet ve Yusuf Adil Şah adında çocukları olmuştur. 11 yaşındayken Amasya Sancaktarlığı’na atandı. Babası Mehmet Çelebi’nin 1421 yılında vefat etmesi üzerine tahta oturmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun 6. padişahıdır.

Sultan Murat zamanının en önemli olayı Düzmece Mustafa olayıdır. 2. Murat’ın amcası Mustafa Çelebi tahta oturmak istiyordu. Bunun için de 2. Murat ile taht mücadelesine girişti. Mustafa Çelebi, Bizans’ın da desteğini alarak Edirne’yi kendisine başkent ilan etti. Bunun üzerine orduyu toplayan Sultan Murat, amcası Mustafa Çelebi’nin üzerine yürüdü. Mustafa Çelebi de kendisine ordu toplamıştı. İki ordu savaşa girişti. Savaşı kazanan Sultan Murat oldu. Mustafa Çelebi ise yakalandı ve idam edildi.

2. Murat, İstanbul’u da kuşatmıştır. Ancak kuşatma başarılı olamamış ve 1424’te kuşatma kaldırılmıştır. Kuşatma kaldırılırken Bizans ile bir antlaşma yapılmıştır. Bu antlaşmaya göre İstanbul’a bir cami yaptırılacak ve bir de Müslüman mahallesi yapılacaktı. İstanbul’u fethetmek Sultan Murat’ın oğlu 2. Mehmet‘e nasip olacaktır. Sultan Murat, Anadolu birliğine de önem veriyordu. Bunun için Candaroğulları’na seferler düzenledi. Bu dönemde Selanik, Makedonya, Konya, Niş ve Sofya Osmanlı egemenliği altına girdi.

Sultan Murat oğlunun ölümü üzerine düşmanları ile antlaşma yaparak tahtı 13 yaşındaki oğlu Mehmet’e bıraktı. Ancak düşmanları antlaşmaya uymayarak Osmanlı İmparatorluğu’na saldırdılar. Bunun üzerine tahtta oturan 2. Mehmet, Babası 2. Murat’ı tekrardan tahta oturması için çağırdı. 2. Murat tekrardan tahra oturdu ve ikinci defa padişah oldu. Aynı zamanda düşmanları bozguna uğrattı. Varna Şavaşı ve Kosova Savaşı da Sultan Murat zamanında yapılmış ve bu savaşları Osmanlı Devleti kazanmıştır. 2. Murat, 12 Mart 1451 tarihinde Edirne’de vefat etti. Yerine oğlu 2. Mehmet tekrardan tahta oturdu. Türbesi Bursa’da bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.