Ana Sayfa

2. OSMAN

2. Osman, 1604 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası 1. Ahmet, annesi ise Mahfiruz Sultan’dır. İyi bir saray eğitimi almıştır. 6 dil biliyordu. 1618 yılında amcası’nın tahttan indirilmesi sonucu 14 yaşındayken tahta oturdu. Genç yaşta tahta oturması nedeniyle 2. Osman’a, “Genç” lakabı takılmıştır. On altıncı Osmanlı Padişahı olmuştur. 95. İslam halifesidir. Kendisi Yavuz Sultan Selim’den sonra saray dışından evlenen tek padişahtır. Eşi Akile Hanım’dır.

Genç Osman tahta oturduğunda Osmanlı İmparatorluğu, İran ile savaşmaktaydı. Osmanlı ordusu da yeniliyordu. İran’ın isteği üzerine barış antlaşması imzalandı.  2. Osman, Avrupa devletlerinin birbirleri arasında olan mücadelelere destek vermiş ve birleşmelerini önlemeye çalışmıştır. 1620 yılında İtalya’daki Manfredonia şehri işgal edildi. Aynı yıl Osmanlı ordusu, Lehistan ordusunu Yaş şehrinde yenmeyi başardı.

Genç Osman, 1621 yılında Hotin Seferine çıktı ve Hotin kalesini kuşattılar. Ancak düşmanı bir türlü pes ettiremeyerek kaleyi ele geçiremediler. Kuşatmanın bir sonuç vermeyeceğini anlayan Sultan Osman, Hotin Antlaşmasını yaptı ve kuşatmayı kaldırdı. 2. Osman, bu kuşatma esnasında yeniçeri ocağının artık eskisi gibi olmadığını ve Osmanlı İmparatorluğu’na zararının olduğunu gördü. Yeniçeri ocağını kaldırmak ve yerine yeni bir ordu kurmak istiyordu. Sadece askeri anlamda değil ekonomi ve eğitim alanlarında da yenilikler yapmak istiyordu. Ancak bu istekleri Genç Osman’ın ölümüne neden oldu. Yeniçeriler, Sultan Osman’ın yeniçeri ocağını kaldırmak istediğini öğrendiler ve ayaklandılar. 19 Mayıs 1622 tarihinde de Genç Osman’ı tahttan indirdiler ve yerine amcası 1 .Mustafa’yı tahta çıkardılar. Genç Osman’ı esir alan yeniçeriler türlü işkenceler yaptılar. Aç ve susuz bıraktılar. En sonunda da canice 2. Osman’ı öldürdüler.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.