Ana Sayfa

2. SÜLEYMAN

2. Süleyman, 15 Nisan 1624 tarihinde dünyaya geldi. Babası 1. İbrahim, annesi ise Saliha Dilaşub Sultan’dır. Tahtta abisi 4. Mehmet oturuyordu. Kendisi de kafes hayatı yaşıyordu. 40 yıla yakın kafeste kalması onun devlet tecrübesinden yoksun olmasına neden olmuştur. Yeniçeriler, çığırından çıkmışlardı. Sürekli isyanlar çıkarıyorlardı. İstedikleri her şeyi sultana yaptırıyorlardı. Yeniden ayaklandılar ve 4. Mehmet’i tahttan indirdiler. 8 Kasım 1687’de yerine tahta 2. Süleyman’ı oturttular. 2. Süleyman, Osmanlı İmparatorluğunun yirminci padişahıdır. 4 sene tahtta oturabilmiştir.

2. Süleyman tahta oturduğunda Osmanlı toprak kaybediyordu. Venedik, Macaristan ve Avusturya günden güne güçsüzleşen Osmanlı’ya saldırıyorlardı. Sultan Süleyman, kayıpları azaltmak için duruma el attı. Yolsuzluk yapan Osman Paşa’yı idam ettirdi. Bu hareket ile kaybedilen topraklar geri alınamadı ama kayıplar azaltılabildi. Bu dönemde Mora Yarımadası, Uyvar, Estergon ve Budin kaybedildi. 1688 yılında Avusturya seferine çıkıldı. Sefer başarıyla sonuçlandı. Bu zafer uzun zamandan beri hep kaybeden askerlere moral oldu. Bir yıl sonra Ruslar, Kırım’a saldırdılar. Kırım Hanı Giray Han, az bir birlikle kuşatmayı püskürtmeyi başardı.

Sultan Süleyman zamanında Anadolu’da da isyanlar çıktı. Eşkıyalar türemeye başladı. Yeniçeriler ise durmak bilmiyorlardı. 4. Mehmet’i tahttan indirmeyi başarmışlardı. 2. Süleyman tahta çıktıktan sonra yine ayaklandılar. Bu sefer Cülus Bahşişini mana ediyorlardı. İsyancılar, Sultanahmet Meydanı’nında toplandılar. İsyanı İsmail Paşa bastırdı.

1689 yılında Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, sadrazamlığa getirildi. İki yıl sadrazamlık yaptı. Sadrazamlık süresi boyunca ıslahatlar yapmaya çalıştı. Ekonomiyi düzeltmek için çalışmalar yaptı. Ancak halkın tepkisi yüzünden ıslahatlar başarılı olamadı. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, 19 Ağustos 1691’de sadrazamlıktan indirildi. 2. Süleyman ise 22 Haziran 1691 tarihinde vefat etti. Yerine tahta kardeşi 2. Ahmet oturdu.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.