Ana Sayfa

3. AHMET

3. Ahmet, 30 Aralık 1673 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu topraklarının içinde bulunan Bulgaristan’da dünyaya geldi. Babası 4. Mehmet, annesi ise Emetullah Rabia Gülnuş Sultan’dır. İyi bir saray eğitimi almıştır ve kafes usulüyle yetişmiştir. Tahtta, abisi 2. Mustafa oturuyordu. Abisi 2. Mustafa, 22 Ağustos 1703 tarihinde tahttan indirildi. Abisinin tahttan indirilmesi üzerine tahta 3. Ahmet çıkarıldı. Osmanlı İmparatorluğu’nun yirmi üçüncü padişahıdır. 27 yıl kadar tahtta oturabilmiştir.

Tahta oturur oturmaz ilk işi yeniçerilere bir düzen vermekti. Abisinin tahttan inmesine neden olanları idam ettirdi. 9 Nisan 1711‘de, Rusya’ya savaş açıldı. 12 Temmuz 1711 tarihinde ise Prut Savaşı yapıldı. İki tarafın da savaştan bir sonuç alamaması üzerine Prut Antlaşması yapıldı. Antlaşma yapılmasına rağmen Ruslar durmak bilmiyorlardı. İki yıl sonra tekrardan Rusya üzerine sefere çıkıldı. Bu sefer sonucu Edirne Antlaşması imzalandı. Batılı Devletler de durmuyorlardı. Avusturya ve Venedik ittifak oluşturdular ve Osmanlı’ya saldırdılar. Osmanlı büyük kayıplara uğradı. Yenilgi üzerine 1718 yılında iki devletle Pasarofça Antlaşması yapıldı.

“Lale Devri”, Sultan Ahmet zamanında gerçekleşmiştir. Bu dönemde ülkede barış ve huzur ortamı vardı. Lale Devri sonucunda Patrona Halil İsyanı çıkmıştır. İsyancılar aylarca hazırlıklar yaptılar. Devlet adamlarını yanlarına çekmeye çalıştırlar. Ayaklanma, 28 Eylül 1730’da başladı ve hızla büyüdü. İsyancılar, kırk iki devlet adamını istiyordu. Sultan 3. Ahmet, isyancılara daha fazla karşı gelemedi ve isteklerini yerine getirdi. İsyancıların isteği yerine gelse de ayaklanma durmak bilmiyordu. Hedef bu sefer 3. Ahmet’ti. Sultan Ahmet, ne yaparsa yapsın kendisi tahttan çekilmedikçe bu ayaklanmanın yatışmayacağını anladığında tahttan çekildi. Yerine tahtı 2 Ekim 1730 tarihinde Şehzade Mahmut’a bıraktı. Tahttan çekildikten altı yıl daha yaşayabilen 3. Ahmet, 1 Temmuz 1736 yılında vefat etti.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.