Ana Sayfa

3. MEHMET

3. Mehmet, 1566 yılında Manisa’da dünyaya geldi. Babası 3. Murat, annesi ise Safiye Sultan’dır. Osmanlı İmparatorluğu’nun on üçüncü padişahıdır. Her padişahın aldığı gibi iyi bir saray eğitimi almıştır. Manisa Sancakbeyliği yapmıştır. Babası 3. Murat’ın vefat etmesi üzerine 27 Ocak 1595 yılında tahta oturdu. Tahta oturur oturmaz ilk işi 19 kardeşini öldürtmek olmuştur. Taht kavgası çıkmaması için öldürtmüştür. Sekiz yıl boyunca tahtta oturmuştur. Padişahlık süresi boyunca sürekli annesi Safiye Sultan’ın tesiri altında kalmıştır.

Avusturyalılar, Estergon kalesini ele geçirdiler. Bunun üzerine Avusturya’ya sefer hazırlığına başlandı. 20 Haziran 1596 tarihinde sefer başladı. Osmanlı, Avusturya’yı yenilgiye uğrattı. Aynı yıl Haçova’da, yine Avusturya ile Haçova Savaşı yapıldı. Bu savaşı da Osmanlı kazandı. Savaştan sonra Sultan Mehmet, İstanbul’a geldi. Yerine de Mehmet Paşa’yı atadı. Daha sonra Mehmet Paşa yerine Sadrazam Damat İbrahim Paşa atandı. İbrahim Paşa, Konje Kalesini kuşattı. Kuşatma uzun sürse de başarıyla sonuçlandı ve Konje Kalesi Osmanlı’ya geçti. Belgrad ve Estergon kaleleri de Damat İbrahim Paşa sayesinde Osmanlı egemenliğine girdi.

Sultan Mehmet döneminde İran ile de savaş oldu. Tebriz ve Erivan, İran’ın eline geçti. 3. Mehmet vefat ettiğinde İran ile savaş devam ediyordu. 3. Mehmet, 26 Aralık 1603’de vefat etti. 3. Mehmet’in yerine tahta oğlu 1. Ahmet oturdu. Türbesi İstanbul’da bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.