Ana Sayfa

3. MURAT

3. Murat, 14 Temmuz 1546 yılında doğdu. Babası 2. Selim, annesi ise Nurbanu Sultan’dır. Eşi Safiye Sultan’dır. Dört tane çocuğu olmuştur. Tarihe ve astronomiye merakı vardı. Zamanının çoğunu kitap okuyarak geçirirdi. Sırasıyla; Manisa, Karaman ve Alaşehir Sancakbeyliği yapmıştır. On ikinci Osmanlı padişahıdır. “Muradi” mahlasıyla şiirler yazmıştır. Babası 2. Selim’in, 1574 yılında vefat etmesi üzerine tahta oturdu. 20 yıl tahtta kalmıştır.

3. Murat döneminde de, babası 2. Selim’in döneminde olduğu gibi devlet yönetiminde Sokullu Mehmet paşa söz sahibiydi. 1578 yılında İran’a sefer düzenledi ve Safeviler yenilgiye uğratıldı. 1585 yılında da Tebriz ele geçirildi. 1580 yılında İngiltere’ye kapitülasyonlar verildi. İstanbul’da ilk daimi elçiliği de aynı yıl İngiltere açtı. Afrika’nın iç taraflarına da seferler düzenlendi. Avusturya ile barış antlaşması imzalanmıştı. Avusturya bu antlaşmayı bozarak Osmanlı’ya saldırdı. Osmanlı ordusu önce kaybetse de daha sonra savaşı kazanmıştır. Bu savaşta Osmanlı büyük kayıplara uğramıştı.

1577 yılında Lehistan ele geçirildi. Portekizliler ile savaşıldı ve Fas ele geçirildi. Fas’ın ele geçirilmesi ile Osmanlı İmparatorluğu’nun hakimiyeti Atlas Okyanusu’na kadar uzandı. Ayrıca Osmanlı, 3. Murat zamanında en geniş topraklara ulaşmıştır. Hayatının son zamanlarını saraya kapanık bir halde geçirmiştir. 16 Ocak 1595’de ise İstanbul’da vefat etti. Vefat ettiğinde 49 yaşındaydı. 3. Murat’tan sonra tahta oğlu 3. Mehmet oturmuştur.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.