Ana Sayfa

4. Murat

4. Murat, 1612 yılında doğdu. Babası 1. Ahmet, annesi ise Mahpeyker Sultan’dır. Eşi Ayşe Haseki Sultan’dır. Her padişahta olduğu gibi Şehzade Murat da iyi bir saray eğitimi almıştır. 4. Murat’tan önce tahtta karışıklıklar vardı. Padişahlar sürekli tahttan indiriliyor ve tekrar tahta çıkartılıyordu. Bunda yeniçerilerin etkisi büyük oluyordu. En sonunda 1623 yılında amcası 1. Mustafa da tahttan indirildi ve yerine Şehzade Murat tahta oturdu. 4. Murat on yedinci Osmanlı padişahı ve doksan altıncı İslam halifesidir.

Şehzade Murat, padişah olduğuna henüz 11 yaşındaydı. Devlet işlerini annesi Mahpeyker Sultan yürütüyordu. Düşmanlar, Sultan Murat’ın yaşının küçüklüğünü fırsat bilerek hem doğudan hem de batıdan saldırıyorlardı. Osmanlı kaleleri birer birer düşman eline geçiyordu ve aynı zamanda Osmanlı vatandaşlarını da katlediyorlardı. Sadrazamlar sürekli değiştiriliyordu. Buna rağmen Osmanlı ordusu, düşman ordularını durdurmayı başardı.

Yine bu dönemde yeniçeriler boş durmuyorlar ve sürekli isyan çıkartıyorlardı. Osmanlı’da asayiş bozulmuştu. 4. Murat, bütün kontrolü eline aldı. İlk işi yeniçeri isyanlarını bastırmak oldu. Aynı zamanda yeniçeri ocağını da düzene sokmayı başarmıştı. 1634 yılında Lehistan ile barış antlaşması imzalandı. 1635 yılında Safevilere sefere çıktı. Revan kalesini kuşattı ve kuşatma başarıyla sonuçlandı. Aynı yıl Tebriz, 1 yıl sonra da Bağdat ele geçirildi.

İran ile de Kasrı Şirin Antlaşması da Sultan Murat zamanında imzalanmıştır. Bu dönemde batıya seferler düzenlenmiştir. Ancak 4. Murat daha çok doğu ile ilgilenmiştir. 4. Murat zamanında devlet toparlanmıştır. Ekonomi ve askeri alanda düzenlemeler yapılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu idaresindeki oluşan adaletsizlikler bir düzene sokulmuştur. Sultan Murat’ın hastalandı ve 1640 yılının şubat ayında vefat etti. 4. Murat’tan sonra yerine kardeşi 1. İbrahim tahta oturmuştur.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.