Ana Sayfa

7.-13. YÜZYIL ARASI HİNDİSTAN

Günümüzde olduğu gibi eski dönemlerde de Hindistan, Çin’den sonra dünyanın en kalabalık nüfusuna sahipti. İndus Nehri her zaman Hintliler için kutsal sayılmıştır. Hindistan’da ilk yerleşmeler İndus Nehri etrafında oluşmaya başlamıştır. Halk bu nehir kenarında tarım yaparak geçimini sağlamaya çalışmıştır. Ülkede, kast sistemi bu yılların başında oluşmaya başladı. Hindistan’da hiçbir zaman eşitlik sağlanamamıştır. Her zaman köylü sınıf aşağılanmış ve fakir kalmıştır. Kast sistemi ilk zamanlarda katı değildi. Zamanla bugünkü katı halini aldı. Kast sistemine göre en üstte yöneticiler ve din adamları, ikinci grupta askerler, üçüncü grupta tüccarlar, dördüncü grupta köylüler ve beşinci grupta da köleler ve hiçbir gruba dahil olmayan kişilerden oluşuyordu.

Hindistan, verimli toprakları ve iklim koşulu nedeniyle her zaman işgale uğramıştır. Bu işgaller sonucu Hindistan’da farklı kültürler ve dinler oluşmuştur. Yönetici kısım zengin yerli halk ise fakirdi. Bu dönemde halk, köle gibi yönetici sınıf için çalışıyordu. Halk üretimin fazlasını yöneticilere vermek zorundaydı. Köylülerden vergi olarak tahıl malzemesi alınıyordu. Tarım ilkel yöntemlerle yapılıyordu. Sulama kanalları yoktu ve gübreleme yapılmıyordu. Tarım iklim koşullarına çok bağlıydı. Ülkede bolca pirinç üretimi yapılıyordu. Pirinçten başka buğday, arpa ve baharat da ülkede yetiştiriliyordu.

Hindistan’a ilk seferler düzenleyenler Müslümanlar’dır. Zamanla Hindistan’ın tamamı Müslümanlar tarafından ele geçirildi. Halkın bir kısmı da bu dönemde Müslüman oldu. Müslümanların ülkedeki egemenliği İngiliz işgaline kadar devam etti. Hindistan’da ilkel kabileler de bulunuyordu. Sayıları az olan bu kabileler yaşamlarını avcılık ve toplayıcılıkla sürdürüyorlardı. Fakir köylü halk sağlıklı beslenemiyordu. Et ve süt üretimi çok azdı. Aynı şekilde kumaş ve mücevher üretimi de azdı. Kumaş üretimi az olsa da kaliteli kumaşlar ve mücevherler yapılıyordu. Baharat ürünleri ihraç edilen en önemli üründür.  Hindistan’da, para bu dönemlerde önce basılmıştı. Ancak para bu dönemlerde sık kullanılmıyordu. Ticaret çoğu zaman takas yöntemi ile yapılırdı.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.