Ana Sayfa

7.-16. YÜZYIL ARASI AFRİKA

Afrika Devletleri ve halkı hiçbir zaman refaha ulaşamamışlardır. Zaman zaman işgale uğramışlar, sömürülmüşler ve yerli siyahi halk köle olarak kullanılmıştır. Afrika’da, Nil Nehri’nin geçtiği bölgelerde tarım gelişmiştir. Ancak geriye kalan bölgelerde tarım her zaman geri kalmıştır. Afrika, yıl boyunca sıcak ve kurak bir iklime sahiptir. Dünyanın en büyük çöllerine sahiptir. Nüfusu her zaman seyrek olmuştur. Nüfus artış hızı yüksek olsa da kuraklıklar ve salgın hastalıklar yüzünden ölüm oranları yüksekti. Günümüzde de aynı şekilde ölüm oranları yüksektir. Afrika’nın yağış alan bölgelerinde ve Nil Nehri çevresinde çoğunlukla buğday üretimi yapılmaktaydı.

Afrika’ya, 7. yüzyılda Müslümanlar tarafından seferler düzenlenmeye başlandı ve Kuzey Afrika Müslümanlar tarafından ele geçirildi. Bu zamandan sonra Kuzey Afrika halkı Müslüman olmaya başladı. Afrika Kıta’sının genelinde yerli halk kabileler halinde yaşıyorlardı. Her kabilenin kendine özgü kültürü ve dili vardı.

7. yüzyıldan sonra Afrika’da devletler kurulmuş olsa da kurulan devletlerin ömrü uzun olmamıştır. Bu dönemlerde Afrika’daki toplam üretim çok azdı. Topraklar günümüzde olduğu gibi bu dönemlerde de verimsizdi. Özel mülkiyet kavramı bilinmiyordu. Ticaret gelişmemişti. Zamanla ticaret de gelişmeye başladı. Ticaret değerli madenlerden ve kölelerden oluşuyordu. Para kullanımı yok denecek kadar azdı. Ticaret çoğunlukla takas yoluyla yapılıyordu. 16. yüzyılda toplam nüfus 47 milyona yaklaşmıştı.

Categories: Ana Sayfa

Tagged as: , , , ,

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.