Ana Sayfa

A HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER

 1. Aba altından sopa göstermek
 2. Aba vakti aba, yaba vakti aba
 3. Abacı, kebeci, ara yerde sen neci
 4. Abayı yakmak
 5. Abbas yolcu
 6. Abdestinden şüphe olmamak
 7. Abes kaçmak
 8. Abesle iştigal etmek
 9. Abuk subuk konuşmak
 10. Abur cubur
 11. Aceleye getirmek
 12. Acemi çaylak
 13. Acı duymak
 14. Acısı içine işlemek
 15. Acısını çıkarmak
 16. Acı soğuk
 17. Acı söz
 18. Aç acına
 19. Açığa çıkarılmak
 20. Açığa vurmak
 21. Açığını bulmak
 22. Alnı açık olmak
 23. Açık bono vermek
 24. Açık fikirli
 25. Açık yürekli
 26. Açık kapı bırakmak
 27. Açık konuşmak
 28. Açık saçık
 29. Açık seçik
 30. Açıkta kalmak
 31. Açıktan kazanmak
 32. Açık vermek
 33. Açlıktan nefesi kokmak
 34. Açmaza düşmek
 35. Aç susuz kalmak
 36. Adama dönmek
 37. Adamdan saymak
 38. Adam etmek
 39. Adam evladı
 40. Adam olmak
 41. Adam sırasına girmek
 42. A’dan Z’ye
 43. Adı batmak
 44. Adı çıkmak
 45. Adı kalmak
 46. Adı karışmak
 47. Adım atmamak
 48. Adını ağzına almamak
 49. Adını anmamak
 50. Adını koymak
 51. Adını vermek
 52. Afiyette olmak
 53. Aforoz etmek
 54. Ağır aksak
 55. Ağır başlı
 56. Ağırdan almak
 57. Ağır elli
 58. Ağır gelmek
 59. Ağız Yoklamak
 60. Ağızdan söz çekmek
 61. Ağızda sakız gibi çiğnemek
 62. Ağız değiştirmek
 63. Ağız, dil vermemek
 64. Ağız eğmek
 65. Ağız kalabalığı
 66. Ağız kalabalığına getirmek
 67. Ağız yapmak
 68. Ağzı açık ayran delisi
 69. Ağzı açık kalmak
 70. Ağzı kalabalık
 71. Ağzı kulaklarına varmak
 72. Ağzına bakmak
 73. Ağzına baktırmak
 74. Ağzına bal çalmak
 75. Ağzına girmek
 76. Ağzına layık
 77. Ağzında bakla ıslanmamak
 78. Ağzında gevelemek
 79. Ağzından bal damlamak
 80. Ağzından çıkanı kulağın işitmemesi
 81. Ağzına düşmek
 82. Ağzından girip burnundan çıkmak
 83. Ağzından kaçırmak
 84. Ağzından yel almak
 85. Ağzını açıp gözünü yummak
 86. Ağzını aramak
 87. Ağzını bıçak açmamak
 88. Ağzını ayırmak
 89. Ağzını kapamak
 90. Ağzının kokusunu çekmek
 91. Ağzının suyu akmak
 92. Ağzının tadını bilmek
 93. Ağzı sulanmak
 94. Ağzı süt kokmak
 95. Ağzı var dili yok
 96. Ah almak
 97. Ahı çıkmak
 98. Ahı tutmak
 99. Ahı yerde kalmamak
 100. Ahkam kesmek
 101. Ahmak ıslatan
 102. Ahret kardeşi
 103. Ahrette on parmağı yakasında olmak
 104. Akan sular durmak
 105. Akıl defteri
 106. Akıl etmek
 107. Akıl karı olmamak
 108. Akıl kumbarası
 109. Akıllara durgunluk vermek
 110. Akıllı uslu
 111. Akıl vermek
 112. Akıl sır ermemek
 113. Akıntıya kürek çekmek
 114. Akla karayı seçmek
 115. Aklı almamak
 116. Aklı başına gelmek
 117. Aklı başından gitmek
 118. Aklı başında olmamak
 119. Aklı çıkmak
 120. Aklı durmak
 121. Aklı karışmak
 122. Aklı kesmek
 123. Aklına düşmek
 124. Aklına esmek
 125. Aklına koymak
 126. Aklına takılmak
 127. Aklına yer etmek/etmemek
 128. Aklından zoru olmak
 129. Aklını almak
 130. Aklını başına almak
 131. Aklını başından almak
 132. Aklını çelmek
 133. Aklını peynir ekmekle yemek
 134. Akşamı iple çekmek
 135. Alacağına şahin, vereceğine karga
 136. Alacağı olsun
 137. Al aşağı etmek
 138. Al birini vur ötekine
 139. Alçak gönüllü olmak
 140. Al gülüm ver gülüm
 141. Alı al, moru mor
 142. Alıcı gözüyle bakmak
 143. Alın teri dökmek
 144. Ali Cengiz oyunu
 145. Ali kıran baş kesen
 146. Allah adamı
 147. Allah’a emanet
 148. Allah aşkına
 149. Allah’ın belası
 150. Allak bullak etmek
 151. Allayıp pullamak
 152. Allem etmek, kallem etmek
 153. Alnı açık, yüzü ak
 154. Alnını karışlamak
 155. Alnının akıyla
 156. Alnının damarı çatlamak
 157. Alnının kara yazısı
 158. Al takke ver külah
 159. Altı alay, üstü kalay
 160. Altı kaval, üstü şeşhane
 161. Altın babası
 162. Altında kalmamak
 163. Altından Çapanoğlu çıkmak
 164. Altından girip üstünden çıkmak
 165. Altından kalkamamak
 166. Altını çizmek
 167. Altını üstüne getirmek
 168. Altmış altıya bağlamak
 169. Alttan almak
 170. Alttan güreşmek
 171. Amana gelmek
 172. Aman dedirtmek
 173. Aman dilemek
 174. Ana baba günü
 175. Ana kuzusu
 176. Anası ağlamak
 177. Anasından doğduğuna pişman olmak
 178. Anasından emdiği süt burnundan gelmek
 179. Anasını ağlatmak
 180. Anasının gözü
 181. Anasının nikahını istemek
 182. Anca beraber, kanca beraber
 183. Anladımsa Arap olayım
 184. Aralarını bozmak
 185. Ara bulmak
 186. Araları açılmak
 187. Aralarına kara kedi girmek
 188. Aralarından su sızmamak
 189. Arap saçına dönmek
 190. Araya girmek
 191. Araya koymak
 192. Arayı yapmak
 193. Ar damarı çatlamak
 194. Arı kovanı gibi işlemek
 195. Arka arkaya vermek
 196. Arka çıkmak
 197. Arkadan söylemek
 198. Arkadan vurmak
 199. Arkası kesilmek
 200. Arkasına düşmek
 201. Arkasında dolaşmak
 202. Arkasını getirememek
 203. Arkasını sıvamak
 204. Arpa boyu kadar gidememek
 205. Arpacı kumrusu gibi düşünmek
 206. Arpalık yapmak
 207. Asıp kesmek
 208. Askıda kalmak
 209. Askıya almak
 210. Askıya çıkarmak
 211. Aslı astarı olmamak
 212. Astarı yüzünden pahalı
 213. Astığı astık, kestiği kestik
 214. Aşağıdan almak
 215. Aşık atmak
 216. Ateş bacayı sarmak
 217. Ateş basmak
 218. Ateşe atmak
 219. Ateşe tutmak
 220. Ateşe vermek
 221. Ateşine yanmak
 222. Ateş kesilmek
 223. Ateş Pahası
 224. Ateşten gömlek
 225. Ateş püskürmek
 226. Ateşle oynamak
 227. Atı eşkin, kılıcı keskin
 228. Atıp tutmak
 229. Avuç açmak
 230. Avucunu yalamak
 231. Ayağa düşmek
 232. Ayağa dolanmak
 233. Ayağı dolaşmak
 234. Ayağı düz basmak
 235. Ayağına bağ olmak
 236. Ayağına gitmek
 237. Ayağına kapanmak
 238. Ayağını denk almak
 239. Ayağını kaydırmak
 240. Ayağını kesmek
 241. Ayağının tozuyla
 242. Ayaklar altına almak
 243. Ayak atmamak
 244. Ayak diremek
 245. Ayaklı kütüphane
 246. Ayak takımı
 247. Ayakta kalmak
 248. Ayak uydurmak
 249. Ayak üstü
 250. Ayılıp bayılmak
 251. Ayranı kabarmak
 252. Ayıkla pirincin taşını
 253. Ayyuka çıkmak
 254. Aza çoğa bakmamak
 255. Azizlik etmek

20 replies »

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.