Ana Sayfa

ABDÜLAZİZ

Abdülaziz, 8 Şubat 1830 tarihinde dünyaya geldi. Babası 2. Mahmut, annesi ise Pertevniyal Sultan’dır. Şehzadeliği sırasında kafes usulüne göre odada kapalı kalması gerekiyordu. Ancak Abdülaziz, odada kapalı kalmamış ve sarayda serbest bir şekilde dolanabiliyordu. İyi bir eğitim görmüştür. Bir çok spor dalıyla ilgilenirdi. Tahtta 1. Abdülmecid oturmaktaydı. Sultan Abdülmecid’in vefat etmesi üzerine 25 Haziran 1861 tarihinde tahta oturdu. 32. Osmanlı padişahı ve 111. İslam halifesidir.

Abdülaziz, tahta oturduğunda Osmanlı İmparatorluğu zor durumdaydı. Hem iç sorular, hem de dış sorunlar artmıştı. 1867 yılında, 3. Napoyon’un daveti ile Fransa’yı ziyaret etti. Daha sonra bir çok Avrupa Devleti’ni ziyaret etti. 1886 yılında Girit’te isyan çıktı. İsyan sırasında bir çok Müslüman katledildi. Katliamların uyarılara rağmen durmak bilmemesi üzerine Osmanlı Girit’e asker gönderdi ve isyanı bastırdı. 1875 yılında da Hersek’te isyan çıktı. İsyan çok büyüdü. Bu iki isyanın da büyümesinde yabancı devletlerin rolü çok büyüktür. Yabancı devletler hem gizlice isyancılara yardım etmişler, hem de Osmanlı’ya baskı yaparak olay büyümeden devletin müdahale yapmasına engel olmuşlardır.

Bulgaristan’da da isyanlar çıktı. İsyan Selanik’e sıçradı. Selanik’te iki konsolos öldürüldü. Olaydan sonra Avrupalı devletler toplandılar ve Osmanlı’ya sunulmak bir muhtıra hazırladılar. Bu hazırladıkları muhtıraya’da “Berlin Memorandumu” denilmektedir. Bu muhtıra ile Osmanlı’ya isteklerini yaptırmak istiyorlardı. Eğer istedikleri yapılmaz ise Avrupa Devletleri fiili müdahalede bulunacaklardı. Ancak Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi ile Muhtıra geçersiz oldu.

Abdülaziz döneminde yenilikler yapılmaya devam edildi. Osmanlı, borçlanarak askeriyesi teknolojik alanda güçlendirilmeye çalışıldı. Donanma için yeni gemiler hem yapıldı, hem de satın alındı. Ancak alınan borçlar ileride Osmanlı’nın başına iş açacaktı. Abdülaziz’i indirmek isteyen eski devlet adamları bir araya geldiler. Hazırlıkları yaptıktan sonra 30 Mayıs 1876 tarihinde Sultan Abdülaziz’i tahttan indirdiler ve Topkapı Sarayı’na hapsettiler. Daha sonra da Abdülaziz’i, bileklerini keserek idam ettiler. Kurdukları kumpas ile de Abdülaziz’i intihar etmiş gibi gösterdiler. Abdülaziz’in yerine tahta 5. Murat’ı oturttular.

1 reply »

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.