Ana Sayfa

AFRİKA KITASI

 • Afrika Kıtası’nın, yüzölçümü 30.319.000 kilometrekaredir. Bu yüzölçümü ile Dünya karalarının %20’sini oluşturmaktadır.
 • Dünyanın en büyük üçüncü kıtasıdır.
 • Afrika Kıtası’nın varlığı binlerce yıldır biliniyordu.
 • Dünyanın en fakir ülkeler Afrika’dadır.
 • Sıcak ve kurak iklime sahiptir.
 • Doğum oranları yüksektir. Ancak ölüm oranları yüksek olduğu için nüfus artış hızı düşüktür.
 • Kıta’nın en uzun nehri 6.671 Kilometre ile Nil Nehri’dir.
 • Daha sonra sırasıyla Kongo, Nijer ve Zambezi nehirleri gelmektedir.
 • En büyük gölü Victoria Gölü’dür. Victoria Gölü, 68.800 kilometrekaredir ve derinliği 125 metredir.
 • En yüksek dağı ise 5.895 metre yüksekliğe sahip Kilimanjaro-Uhuru-Tanzanya Dağı’dır.
 • Afrika halkını çoğunluk siyahiler oluşturmaktadır.
 • Yerli halk yüzlerce yıl köle ve esir olarak kullanılmıştır.
 • Zengin yer altı kaynaklarına sahipti. Petrol, altın ve elmas gibi değerli madenlerden bolca bulunmaktadır. Bu madenlerden başka demir, krom, bakır ve kömür de çıkmaktadır.
 • Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması Avrupalılar ve Amerikalılar’ın dikkatini çekmiştir. Günümüzdeki gibi eski çağlarda da sömürülmüştür.
 • Halkın büyük kısmı açlık çekmektedir ve her yıl da yüz binlerce insan da açlıktan hayatını kaybetmektedir.
 • Seyrek nüfusa sahiptir.
 • Yerli halk yaşamını tarım yaparak sürdürmektedir. İlkel tarım yöntemleri kullanılmasından dolayı verimlilik düşüktür.
 • Gelişmiş bir sanayisi yoktur.
 • Ülkede su sıkıntısı vardır. İnsanlar temel ihtiyaçları olan suyu temin edebilmek için kilometrelerce yol gitmektedirler.
 • Afrika’nın en kalabalık ülkeleri sırasıyla Nijerya, Etiyopya, Mısır, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Güney Afrika’dır.
 • Büyük çöllere sahiptir. En büyükleri Sahra ve Kalahari çölüdür.
 • Kuzeyinde Akdeniz, Kuzeydoğusunda Asya, doğusunda Hint Okyanusu ve Kızıl Denizi, Batısında ise Atlas Okyanusu vardır.
 • İnsanlar sadece açlık ve susuzlukla mücadele etmemektedirler. Aynı zamanda hastalıklarla da mücadele etmektedirler. Çünkü bulaşıcı hastalıklar da büyük kayıplara neden olmaktadır.
 • Afrika Kıtası’nda, kırsal nüfus kent nüfusundan daha çoktur.
BENZER YAZILAR  ERİMEK ŞİİRİ / BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.