Ana Sayfa

AFRİKA KITASI

 • Afrika Kıtası’nın, yüzölçümü 30.319.000 kilometrekaredir. Bu yüzölçümü ile Dünya karalarının %20’sini oluşturmaktadır.
 • Dünyanın en büyük üçüncü kıtasıdır.
 • Afrika Kıtası’nın varlığı binlerce yıldır biliniyordu.
 • Dünyanın en fakir ülkeler Afrika’dadır.
 • Sıcak ve kurak iklime sahiptir.
 • Doğum oranları yüksektir. Ancak ölüm oranları yüksek olduğu için nüfus artış hızı düşüktür.
 • Kıta’nın en uzun nehri 6.671 Kilometre ile Nil Nehri’dir.
 • Daha sonra sırasıyla Kongo, Nijer ve Zambezi nehirleri gelmektedir.
 • En büyük gölü Victoria Gölü’dür. Victoria Gölü, 68.800 kilometrekaredir ve derinliği 125 metredir.
 • En yüksek dağı ise 5.895 metre yüksekliğe sahip Kilimanjaro-Uhuru-Tanzanya Dağı’dır.
 • Afrika halkını çoğunluk siyahiler oluşturmaktadır.
 • Yerli halk yüzlerce yıl köle ve esir olarak kullanılmıştır.
 • Zengin yer altı kaynaklarına sahipti. Petrol, altın ve elmas gibi değerli madenlerden bolca bulunmaktadır. Bu madenlerden başka demir, krom, bakır ve kömür de çıkmaktadır.
 • Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması Avrupalılar ve Amerikalılar’ın dikkatini çekmiştir. Günümüzdeki gibi eski çağlarda da sömürülmüştür.
 • Halkın büyük kısmı açlık çekmektedir ve her yıl da yüz binlerce insan da açlıktan hayatını kaybetmektedir.
 • Seyrek nüfusa sahiptir.
 • Yerli halk yaşamını tarım yaparak sürdürmektedir. İlkel tarım yöntemleri kullanılmasından dolayı verimlilik düşüktür.
 • Gelişmiş bir sanayisi yoktur.
 • Ülkede su sıkıntısı vardır. İnsanlar temel ihtiyaçları olan suyu temin edebilmek için kilometrelerce yol gitmektedirler.
 • Afrika’nın en kalabalık ülkeleri sırasıyla Nijerya, Etiyopya, Mısır, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Güney Afrika’dır.
 • Büyük çöllere sahiptir. En büyükleri Sahra ve Kalahari çölüdür.
 • Kuzeyinde Akdeniz, Kuzeydoğusunda Asya, doğusunda Hint Okyanusu ve Kızıl Denizi, Batısında ise Atlas Okyanusu vardır.
 • İnsanlar sadece açlık ve susuzlukla mücadele etmemektedirler. Aynı zamanda hastalıklarla da mücadele etmektedirler. Çünkü bulaşıcı hastalıklar da büyük kayıplara neden olmaktadır.
 • Afrika Kıtası’nda, kırsal nüfus kent nüfusundan daha çoktur.
BENZER YAZILAR  1902 YILINDA NOBEL ÖDÜLÜ'NÜ ALANLAR

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.