ALİ SUAVİ VAKASI

Sultan Abdülmecid’in darbe ile tahttan indirilmesi sonucu kardeşi 5. Murat tahta çıkarılmıştı. 5. Murat’ın tahta çıkmasını sağlayan paşalar, sözlerini dinleyecek bir padişah istiyorlardı. 5. Murat, onlar için çok müsaitti. Ancak 5. Murat’ın akli dengeleri yerinde değildi. Bunu da biliyorlardı. Ancak başka çareleri yoktu. 5. Murat’ın akli dengesinin yerinde olmamasını halka sezdirmemeye çalışıyorlardı. 5. Murat’ın top seslerinden korkmaması için tahta oturma merasimi bile yapılmadı.

5. Murat’ın tahta oturması ile Şehzade Abdülhamit, Veliaht konumuna geldi. Abdülhamid, çok zeki bir insandı. Zeki olduğunu bilen paşalar, Abdülhamid’e söz geçiremeyeceklerini de biliyorlardı. Ancak 5. Murat’ın da bu durumda tahtta oturması mümkün değildi. Paşalar, Abdülhamid ile bir anlaşma yaptılar ve 5. Murat’ın deli olduğuna dair bir rapor hazırlayarak tahttan indirdiler. 5. Murat’ın hükümdarlık süresi sadece 3 ay sürmüştü. Tahttan indirildikten sonra Çırağan Sarayı’na götürüldü.

Sultan Abdülhamid’i istemeyen bir grup, 5. Murat’ın annesi Şevkefzâ Kadınefendi ile birlikte 5. Murat’ın iyileştiği yönünde propagandalar yapmaya başladılar. Propaganda sayesinde 5. Murat’ın iyi olduğuna inandırılacak ve Sultan Abdülhamit tahttan indirilerek tekrardan 5. Murat tahta çıkarılacaktı. Bir grup, deniz yoluyla Çırağan Sarayına geliyordu.

Ali Suavi etrafında toplanan asiler, Çırağan Sarayı’nı bastılar. Bu grupta 300’e yakın asi vardı. Bu grubun amacı 5. Murat’ı kaçırıp tahta oturtmaktı. Çırağan Sarayı’na kadar yürüyen azınlık, kendilerine karşı çıkan nöbetçileri teker teker öldürdüler. Askerler, daha ateş edemeden şehit düştüler. Ali Suavi ve ekibi, 5. Murat’ın yanına kadar girdiler. Bu sırada baskını haber alan Sultan Abdülhamid, asilerin üzerine Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın başkanlığında bir ekip gönderdi. Yedi Sekiz Hasan Paşa ve ekibi, asileri Çırağan Sarayı’nda köşeye sıkıştırdılar. İki grup arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucu asilerin bir kısmı öldü, bir kısmı ise deniz tarafından kaçtı. Olay sonrası 5. Murat’ın akli dengelerinin halen bozuk olduğu yönünde bir rapor çıkarıldı. Bu olaya Çırağan Vakası da denilmektedir.

BENZER YAZILAR  15 EKİM

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.