Ana Sayfa

ANGOLA TARİHİ KRONOLOJİSİ

 • Angola’da yaşam binlerce yıl öncesine dayanmaktadır.
 • M.Ö. 1000’li yıllarda Orta Afrika’da bulunan kabilelerin bir kısmı Angola topraklarına göç etmiştir. Göç eden halk, yerli halkın gelişmesini sağlamıştır. Yerli halka tarım yapmayı öğretmişlerdir. Milattan sonra 11. yüzyıldan sonra ülke toprakları üzerinde krallıklar vardı. En güçlü krallık, Kongo Krallığı idi.
 • Angol’nın keşfi, 1482 yılında gerçekleşmiştir. Keşif, Portekizli denizciler tarafından yapılmıştır.
 • 16. yüzyılda Angola, Portekiz’in bir sömürgesi haline geldi. Yerli halk köle olarak satılmak üzere esir alındı. Her yıl alınan esir sayısı 10 bini geçiyordu. Bu dönemde ülkede, Portekizliler’den başka hiçbir yönetici güç kalmamıştı.
 • 1935 yılında Angola topraklarının, Portekiz’in bir parçası olduğu ilan edildi.
 • 1960’lara karşı halk, Portekizlilere karşı tepki göstermeye başladılar. 10 yıl içerisinde bu tepkiler isyana dönüştü.
 • 11 Kasım 1975 tarihinde Angola bağımsız hale geldi. Ancak bu sefer de ülkede iç savaş başladı.
 • 1980 yılından sonra Angola’yı, Güney Afrika Cumhuriyeti işgal etmeye başladı. Angola Topraklarının bir kısmını Güney Afrika Cumhuriyeti ele geçirdi. Araya ABD girdi. Güney Afrika Cumhuriyeti, ülkeden çekildi ancak sorun yine de devam etti.
 • 1990’lı yıllardan sonra Angola, Batı ile yakın ilişkiler kurmaya başladı.
 • 1992 yılında çok partili hayata geçiş çalışmaları yapıldı.
 • 2000’li yıllarda iç savaş azaldı. Yıllardır süren iç savaş 1 milyondan fazla insanın ölmesine neden oldu. Ülke ekonomisi gelişemedi ve halk, her zaman açlık ile yüz yüze kaldı.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.