Ana Sayfa

ANKARA SAVAŞI

Ankara Savaşı, Osmanlı tarihindeki en büyük yenilgilerden birisidir. Bu savaşta İki Türk Devleti birbirine girmiştir. Osmanlı Devletinin başında Yıldırım Bayezid bulunmaktaydı. Savaşın en büyük nedenlerinden birisi her iki devletin de Anadolu’yu fethetmek istemeleridir. Başka nedeni ise Osmanlı Devleti’ne sığınan beylerin Yıldırım Bayezid’i, Timur İmaparatorluğu’na sığınan beylerin de Timur’u kışkırtmalarıdır.

İki devletin de yaptığı fetihler sayesinde sınırları birbirine çok yaklaşmıştı. Yıldırım Bayezid ve Timur birbirlerine mektup gönderdiler. Ancak her gönderilen mektupta olay yatışacağına daha da kızıştı. Artık savaş kaçınılmazdı. İki devletin orduları 28 Temmuz 1402 tarihinde Ankara’daki Çubuk Ovasında karşılaştı. Timur’un ordusu sayıca üstündü. Bayezid’in ordusu ise Timur’un ordusunun sadece yarısı kadardı. Ayrıca Timur’un ordusunda fil de bulunuyordu. Osmanlı Askerleri Fil ile ilk defa Ankara Savaşında karşılaştılar.

İki devlet arasında çok büyük mücadele gerçekleşti. İki devlet de ellerindeki bütün gücü kullanmaya çalışıyorlardı. Osmanlı Devleti bu savaşı kazanmak üzereyken ordunun arkasında bulunan Kara Tatarlar’ın, Osmanlı Devleti’ne ihanet etmesi üzerine durum tam tersine döndü. Kara Tatarlar, Osmanlı askerlerini arkalarından vurmuşlardı. Yenileceğini anlayan Yıldırım Bayezid, oğullarını savaş alanından kaçırtmayı başardı. Kendisi de Timur’a esir düştü. Böylece, Ankara Savaşı’nı Timur kazanmış oldu. Bu savaşın Osmanlı Devletine çok büyük zararları olmuştur. Kardeşler arasında taht kavgası başlamış ve 11 yıl sürecek fetret devrine girildi. İstanbul’un fethi gecikti. Fethedilen bazı bölgeler de kaybedildi. Anadolu’daki bazı beylikler de Osmanlı’dan ayrıldı. Kaybedilen bölgelerin tekrardan ele geçirilmesi yıllar sürdü.

2 replies »

 1. The online singles dating scene attracts many people that
  need to find love but than there is a negative side of
  online dating sites. If you feel the spark between your couple already, tend
  not to wait for a month, phone and speak to her. Millions of users turn to dating services
  online each day to speak with folks in foreign countries
  attempting to find a soul mate.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.