Ana Sayfa

ANTİK KARTACA

Antik Kartaca, M.Ö. 9. yüzyılda Filistin toprakları üzerinden Tunus yakınlarına yerleşen ve burada gelişmiş bir kent kuran medeniyettir. Aynı zamanda kurdukları şehrin adı da Kartaca şehridir. Bu medeniyetin Filistin topraklarından Tunus yakınlarına tam olarak M.Ö. 814 yılında göç ettikleri bilinmektedir. Ticarette çok iyilerdi. Bu medeniyet, Roma İmparatorluğu ile yakın ilişkiler kurmuş ve birçok kez de Romalılar ile savaşmışlardır. Kartaca kenti kurulduğunda henüz Roma İmparatorluğu kurulmamıştı. Kartaca Kentinin ilk yöneticisi Elissa’dır.

Kartaca Kentinin konumu çok iyiydi. Çünkü coğrafi şartlar, kenti savunmayı kolaylaştırıyordu. Kentlerini nasıl kurdukları hakkında birçok rivayet vardır. Afrika Kıtası’na geldiklerinde birçok medeniyet, bu topraklar üzerinde yaşıyordu. Kartacalılar, kentlerindeki ticareti geliştirmek için limanlar inşa ettiler. Geniş ve güçlü filolar kurdular. Böylece Akdeniz’de ticaret yapabildiler. Özellikle Roma İmparatorluğu ile ticaret antlaşmaları yaptılar.

Kartaca Kenti, hızlı bir şekilde büyüdü. Nüfusu da aynı şekilde arttı. Nüfusu o kadar artmıştı ki milattan önce eşine az rastlanır rakamlara ulaşmıştı. Hızlı bir şekilde geliştiler. Ancak Roma İmparatorluğu ile giriştikleri ticaret savaşı Kartacaların sonu oldu. Kartacalılar, Akdeniz’de tek başlarına ticaretin hakimi oldular. Bu duruma göz yummayan Roma İmparatorluğu, Kartacalara savaş ilan etti. Roma ile Kartacalar arasında 3 savaş gerçekleşti. Bu savaşlar tarihte “Kartaca Savaşları” olarak geçti. İlk Savaş M.Ö. 264 yılında gerçekleşti. Birinci savaşı Roma ordusu kazandı. Yenilgiyi hazmedemeyen Kartacalar, Roma İmparatorluğu’na M.Ö. 219 yılında saldırdılar. Bu savaşı ilk başlarda Kartaca ordusu kazanıyordu. Ancak Roma ordusuna desteğin gelmesi ile Kartacalar bu savaşı da kaybettiler. Roma İmparatorluğu, Kartacaları ortadan kaldırmak için son defa M.Ö. 146 yılında saldırdı. Roma ordusu, Kartaca kentine saldırdı. Kartaca ordusu tamamen yok oldu. Roma ordusu, kenti tamamen yıktı. Halkın da bir kısmını katletti. Geriye kalan kısmını ise köle olarak satmak üzere esir aldı.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.