Ana Sayfa

AVARLAR

 • Avarlar, Orta Asya’da yaşamış ve Kavimler Göçü ile de Avrupa’ya göçmüş Türk boylarından biridir.
 • Hun Devleti’nin egemenliği altında kalmışlardır.
 • Orta Asya’da 394-532 yılları arasında yaşamışlardır.
 • Çin’in kuzeyinde yaşarlardı.
 • Hiçbir zaman bir devlet ve düzenli ordu kuramadılar.
 • Göktürkler Devleti’nin, Orta Asya’da kurulması üzerine 552 yılında Göktürkler ile savaşmışlardır. Göktürklerin hükümdarı Bumin Kağan idi. Avarlar, Göktürkler karşısında mağlup oldular. Bu yenilgi üzerine Batı’ya doğru göç etmeye başladılar.
 • Bizans İmparatorluğu’nun sınırlarına kadar geldiler.
 • Avarların, Avrupa’ya etkisi büyük olmuştur.
 • 558 yılında Sabar Devleti’ni yıktılar.
 • Tuna Nehri’ne kadar ilerlediler. Gittikleri yerlerdeki kavimlerin daha da Batı’ya gitmelerine neden oldular.
 • İstanbul’u kuşatmışlar ve Bizans İmparatorluğu’nu vergiye bağlamışlardır.
 • Bulgar Türkleri ve Frakların saldırıları sonucu Avarlar, tarih sahnesinden silinmişlerdir.
BENZER YAZILAR  GÜNLÜK KİTABA NE KADAR SÜRE AYIRIYORSUNUZ? ANKET

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.