AVCI MEHMET

4. Mehmet, 2 Ocak 1642 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası 1. İbrahim, annesi ise Turhan Hatice Sultan’dır. Şehzade Mehmet, İmam-ı Şâmi Yusuf Efendi’den eğitim almıştır. 1648 yılında Babası 1. İbrahim’in tahttan indirilmesi üzerine tahta oturdu. Tahta oturduğu zaman henüz 7 yaşındaydı. Tahta oturduğu yıl At Meydanı İsyanı çıktı. İsyancılar, genç yaşta tahta oturan Sultan’ın devlet yönetemeyeceği düşüncesindeydiler. Yeniçerilere cülus bahşişi de dağıtılmamıştı. Yeniçeriler bunu da mânâ ettiler. İsyan bastırıldı. Ancak 3 Mart 1656 tarihinde tekrardan isyan çıktı. İsyanı yine askerler çıkartmıştı. Bu sefer de sebep olarak kendilerine ödenen ücretin azaltılmasını gösterdiler. İsyancılar, Tarhuncu Mehmet Paşa’nın da yer aldığı 30 kişiyi idam ettiler. Bu olay tarihe “Vaka-i Vakvakiye (Çınar Olayı)” olarak geçti.

Sultan Mehmet döneminde Limni ve Bozcaada kaybedildi. Ancak bir süre sonra tekrardan fethedildi ve Osmanlı egemenliğine girdiler. Anadolu’da isyanlar durmak bilmiyordu. Sürekli isyan çıkıyordu. Bu da zaten zor durumda olan Osmanlı İmparatorluğu’nu daha da zor duruma sokuyordu. 1663 yılında, Avusturya ile Uyuar Savaşı yapıldı. Bu savaşı Osmanlı kazandı. Ancak bir yıl sonra birleşen Avrupa Devletleri Osmanlı’yı yenmeyi başardı. 4. Mehmet; Girit ve Lehistan’a seferler düzenledi ve bu seferler başarıyla sonuçlandı. 1672 yılında Lehistan ile Bucaş Antlaşması İmzalandı. 4 yıl Sonra Lehistan’ın Antlaşmayı bozması üzerine tekrardan Lehistan’a sefer düzenlendi. Osmanlı ordusu tekrardan Lehistan ordusunu yenmeyi başardı ve Lehistan ile Zorawno Antlaşması imzalandı.

1677 yılında Rusya’ya sefer düzenlendi. Bu sefer de başarıyla sonuçlandı. Savaşın başlamasından 4 yıl sonra Rusya ile barış antlaşması imzalandı. 1684 yılında Viyana kuşatıldı. Ancak kuşatma başarısızlıkla sonuçlandı. Bu başarısızlık sonrası 4. Mehmet sadece 3 yıl daha tahtta oturabildi. Venedik, Lehistan ve Avusturya birlikte bir ordu topladılar ve Osmanlıya saldırdılar. Osmanlı ordusu bu devletler karşısında büyük bir hezimete uğradı. Böylece Mora, Atina, Preveze ve Ayamavra kaybedildi. Sultan Mehmet’in, savaşlarda sürekli kaybetmesi isyanların çıkmasına neden oldu. 1687 yılında tahttan indirildi ve yerine tahta kardeşi 2. Süleyman oturdu. Kendisi de Edirne Sarayı’na kapatıldı. 6 Ocak 1693 tarihinde de Edirne’de hayatını kaybetti.

1 reply »

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.