Ana Sayfa

AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ

Günümüzde ülkeler; az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler gibi sınıflara ayrılmaktadır. Bu sınıflandırma yapılırken parasal ölçüt dikkate alınmaktadır. Bir ülkenin yurt içi milli hasılası dolar cinsine çevrilir ve daha sonra karşılaştırma yapılır. Bu yöntemden başka karşılaştırma yöntemleri de kullanılmaktadır. Ancak dünya genelinde en çok bu yöntem kullanılmaktadır. Nijer, Zimbabve ve Kongo gibi ülkeler az gelişmiş ülkelerdir.

Az gelişmiş ülkelerin özellikleri bunlardır:

 • Az gelişmiş ülkelerde sağlık ve eğitim hizmetleri gelişmemiştir.
 • İnsanlar gelir kaynaklarının büyük bir kısmını besin malzemelerine harcarlar.
 • Bu ülkelerde yoksulluk yüksektir. İnsanlar geçimlerini zor sağlamaktadırlar.
 • Doğum oranları yüksektir.
 • Ortalama ömür süresi düşüktür. Afrika gibi ülkelerde ortalama yaşam süresi 35’e kadar inmektedir.
 • Fakirlik sebebiyle insanlar sağlıklı beslenemezler. Bu sebepten dolayı salgın hastalıklar çıkar.
 • Eğitim sisteminin kötü olması sebebiyle okuma-yazma oranı düşüktür.
 • Salgın hastalıklar, açlık ve sağlık hizmetlerinin eksikliği gibi sebeplerden dolayı ölüm oranları yüksektir.
 • Ülke nüfusunun büyük bir kısmı geçimini tarım ile sağlamaktadırlar. Tarım ilkel şekillerde yapılmaktadır. Bu sebepten doğal şartlara bağlıdır. Gübreleme yapılmadığından verim düşüktür. Genellikle elde edilen ürünler ancak ailenin geçimini sağlamaktadır.
 • Sanayi azdır ve gelişmemiştir. Sanayide çalışan nüfus çok azdır.
 • Bu ülkelerin İhracatının büyük bir kısmını da tarım oluşturur.
 • Gelişmiş altyapıya sahip değildir.
 • Orta gelir seviyesinde olan insan sayısı yok denecek kadar azdır.
 • Çocuk işçi çoktur.
 • Az gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen milli gelir düşüktür.

Categories: Ana Sayfa

Tagged as: , , ,

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.