Ana Sayfa

BABİL DEVLETİ

Mezopotamya’nın güneydoğusunda, Fırat ve Dicle Irmakları arasında kalan bölgede yaşıyorlardı. M.Ö. 2105 – 1806 yılları arasında yaşamışlardır. Çok geniş bir alana hükmetmişlerdir. Asurluların saldırıları sonucu yokolmuşlardır.

Babilliler, yaptıkları tapınakları ile ünlüdürler. Bu tapınaklar yedi katlı olurdu. Her bir katın kendine özel kullanım alanı vardı. Tapınakların şekilleri piramitleri andırırdı. Üst kata çıkıldıkça alan küçülürdü. Bu tapınaklar sayesinde Babilliler bilimde, matematikte ve astronomide ileri seviyelere gelmişlerdir. Tapınakların yedi katlı olmasında Babillilerin inançları etkili olmuştur. Aslına bakılırsa Babilliler yedi sayısını her zaman ön plana çıkarmışlardır.

Tapınakların en üst katı gözlemevi olarak kullanılırdı. Bu sayede astronomi alanında Babilliler gelişmişlerdi. Gökyüzünü incelemelerinin sebebi Tanrıyı görmekti. Eğitime önem verirlerdi. Tapınakların içerisinde okul vardı. Öğrenciler burada eğitim görürlerdi.

Babilliler, zengin kütüphanelere de sahiptiler. O dönemde kağıt kullanılmadığı için kil tabletler kullanılıyordu. Bu kütüphanelerdeki kitaplarda Dünyanın oluşumu, o zamandaki ülkeler hakkında bilgiler, matematik hesapları ve hayvanlar hakkında bilgiler vardı. Matematikte o kadar ilerlemişlerdi ki İlk pi sayısını hesaplamayı başarmışlardı. Günümüzdeki pi sayısı gibi olmasa da günümüzdeki pi sayısına yakın rakamlar bulmuşlardır. Sayıların karelerini bulabiliyorlar ve bunlardan başka hesaplar da yapabiliyorlardı. Dairenin hacmini ve çevresini ölçebilecek kadar da geometride ilerlemişlerdi. Astronomide de gelişmişlerdi. Beş gezegeni de biliyorlardı. Güneş ve Ay’ı da gezegen olarak sayıyorlardı. Güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceğini önceden hesaplayabiliyorlardı. 1 yılı 12 aya, 1 günü 24 saate ve 1 saati de 60 dakikaya bölmüşlerdi.

Categories: Ana Sayfa

Tagged as: , , ,

1 reply »

  1. Geri bildirim: IRAK – BİBİLİYO

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.