Ana Sayfa

BABİLLİLER

Babilliler, Sami ırkından gelmektedirler. Mezopotamya’ya, M.Ö. 2050’li yıllarda yerleştirmişlerdir. Babil şehrinde yaşadıkları içi bu medeniyete Babilliler denmektedir. İlk Babil Devleti M.Ö. 1830 yılında kurulmuştur. Babil Devletini kuran Şumu Abum’dur. Bu devlet iyi teşkilatlandı ve güçlü ordusu sahip oldu.

Babil Devleti’nin, en güçlü olduğu dönem Kral Hammurabi dönemidir. Hammurabi, M.Ö. 1728 tarihinde tahta oturdu. Tarihte bilinen ilk yazılı kanunları da Kral Hammurabi yazdırdı. Çivi yazısı kullanılarask yazılan bu kanunlara “Hammurabi Kanunları” denilmektedir. Bu kanunlarda, 300’e yakın madde yer almaktadır. Hammurabi, ülkesinin sınırlarını genişletmiştir. Babil Kültürünü de geliştirmiştir. Babil Devleti, sitelerin özgürlük hevesleri nedeniyle M.Ö. 1530 yılında battı.

Babilliler, astronomi alanında gelişmişlerdi. Ay’ın hareketlerini izlemişler ve Ay esasına dayanan ilk takvimi yapmışlardır. Çok Tanrılı bir dine inanıyorlardı. Tanrılarının çoğu, Sümerler’in Tanrıları ile aynıydı. Babiller’in kullandıkları çivi yazısında 400’e yakın işaret bulunmaktaydı. Dünyaca bilinen “Gılgamış Destanı”, Babilliler’e aittir. Dünyanın 7 harikasından biri sayılan “Asma Bahçeleri” de Babilliler yapmışlardır. Bu asma bahçeler 7 katlıydı ve her katı 25 metreydi. Maalesef bu yapı günümüze kadar gelememiştir.

BENZER YAZILAR  TUVALU

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.