Ana Sayfa

BALTIK DENİZİ

Kuzey Avrupa’da yer alır. Kuzeyi ile güneyi arasındaki uzunluk 1600 kilometredir. Batısında İsveç, doğusunda Rusya ve Finlandiya, güneyinde de Almanya ile Polonya vardır. Baltık Deniz’inde üç tane körfez vardır. Bunlardan en büyüğü Botni’dir. Diğerleri de Finlandiya Körfezi ve Riga Körfezi’dir. Kattegat ve Skagerrak boğazlarıyla, Kuzey Denizi’ne bağlanır. Neva. Torne, Narva , Ume, Dvina, Angerman, Neman, Dal, Vistül, Oder ırmakları ile beslenir.

Yüz ölçümü 414.400 kilometrekaredir. Bir iç denizdir. En derin noktası 471 metredir. Tuzluluk oranı düşüktür. Tuzluluk oranının düşük olması ve kuzeyde yer almasından dolayı kış aylarında suları buz tutar. Kışları ticaret trafiğini açmak için buz kıranlarla açılır. Bazı yerleri 6 ay kadar donar.

Yüzyıllardır bir ticaret yolu olarak kullanılmıştır. Hammaddeler, kuzeydoğudan güneybatıya götürülür. Burada işlenir ve tekrardan geldiği yoldan geri getirilirdi. Orta Çağ’da, Baltık Deniz’inin denetimi Danimarka’nın elindeydi. Daha sonra hakimiyet, Almanya’nın eline geçti. Rusya’dan bal ve kürk; Polonya’dan kereste ve buğday Almanya’ya gelir ve buradan İngiltere’ye gönderilirdi.  Rusya’nın Baltık Denizine inmesi Leningrad kentine bir liman yapması ile başladı.

Kiel Kanalı, Kuzey Denizi ve Kuzey Buz Deniz’ini birbirine bağlar. Aynı şekilde Baltık Kanalı da, Kuzey Buz Deniz’ini Baltık Denizi’ne bağlar. Kiel Kanalı Almanya topraklarında bulunur. 1975’te de SSCB Baltık Denizi ile Beyaz Deniz’ini, bir kanal açarak birbirine bağlamıştır.

Categories: Ana Sayfa

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.