Ana Sayfa

BANKALAR

Banka, Faizle fon toplayan ve bu fonu isteyenlere faizle veren kuruluşlar olarak tanımlanabilir. Parayı ülkelerin Merkez Bankaları basar. Türk Lirasını, Türkiye Merkez bankası basar. Bankaların diğer bir fonksiyonu ise parayı temsil eden kıymetli evrakların alımına ve satımına aracılık eder. Bankacılık sistemi ödünç mal alıp verme ile ortaya çıkmıştır. Başlangıcı M.Ö. 2000’li yıllara kadar uzanmaktadır. Babilliler tarafından çıkarılmıştır. Bugüne kadar gelişerek gelebilmesinin sebebi paranın buluşudur. Banka kelimesi, İtalyanca “banco” kelimesinden türemiştir.

Bankaların bir çok görevi vardır. Aracılık etmek, kişilerin paralarının korunmasını sağlamak, kaynak bulunmasını kolaylaştırmak ve iyileştirmek, ulusal ve uluslararası ticareti geliştirmek ve gelir dağılımını etkilemek bankaların görevleridir.
Para aktarım, vadeli mevduat seçenekleri, gayri nakdi değerler, yatırım araçları, kart uygulamaları, kredi seçenekleri ve kasa özelliği bankacılığın işlemleridir.

Bankacılık sistemini Eski Yunanlılar geliştirdiler. Kiliselerde fazla hırsızlık yapılmadığı için, kiliselere paralar emanet olarak bırakılırdı .Bunun karşılığında da kilise belirli bir ücret alırdı. Bunu görenler kendileri bir sistem geliştirdiler. Ödünç para almaya ve ödünç para vermeye başladılar. Bu sistem aynı şekilde 10. yüzyıla kadar aynı şekilde devam etti.

10. yüzyılda savaşlar için büyük miktarda para gerekliydi. Bu parayı bulmak için Venedik Bankası kuruldu. Bu bankaya halk, faizle parasını yatırdı. Banka da bu paraları savaşta kullanması için Venedik Devleti’ne verdi. Savaşlarda kullanılmak için para bulmada kolaylık sağlayan bu sistemi gören diğer devletler de banka kurmaya başladılar. İngiltere de, bu amaçla İngiltere bankasını kurdu. Bu paraları savaşta kullandı.

İngiltere’de de bankacılığın ortaya çıkması kuyumcular sayesinde oldu. İngilizler, paralarını güvenli bir şekilde saklamaları için paralarını kuyumculara veriyorlardı. Kuyumcular da bu paraları faizli olarak borç veriyorlardı. Parayı ödünç veren kişiye de az miktarda faiz vererek insanların kendisine daha çok para bırakmalarını sağladılar. Uyguladıkları bu sistem bankacılığın gelişimini hızlandırdı. Amerika da ilk bankasını 1781’de kurdu.

Categories: Ana Sayfa

Tagged as: , , ,

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.