Ana Sayfa

BERLİN DUVARI

2. Dünya Savaşından Almanya mağlup olarak çıkmıştır. Almanya önce dört parçaya bölündü ve galip devletler (Rusya, ABD, İngiltere, Fransa) arasında paylaştırıldı. Daha sonra bu sayı ikiye düştü. Yerine Doğu Almanya ve Batı Almanya diye iki devlet kuruldu. Doğu Almanya Rusya’nın kontrolündeydi. Batı Almanya da Amerika’nın kontrolündeydi. Batı Almanya’da ekonomi iyi durumdaydı. Refah seviyesi yüksekti. Doğu Almanya’da ise durum tam tersiydi. Ekonomi berbattı. Halk zor durumdaydı ve halka çok baskı yapılıyordu.

Berlin duvarı, 1961 yılında Batı Almanya ve Doğu Almanya’yı birbirinden ayırmak için yapılan duvardır. Duvarın uzunluğu 46 kilometredir. Halk Doğu Almanya’da kalmıyordu ve Batı Almanya’ya göç ediyorlardı. Bu durumu engellemek için Doğu Almanya Berlin duvarını inşa etti. Halkın Doğu Almanya’da durmama nedenlerinin başında ekonominin kötü olması geliyordu. İşsizlik çok fazlaydı. Bu duvarın diğer bir ismi ise “Utanç Duvarı”dır. Bu duvar çok hızlı örülmüştür. Çünkü halka sezdirmeden, gizli bir şekilde yapılmasıydı. Bu duvar yapıldıktan sonra Doğu Almanya’dan Batı Almanya’ya geçiş yasaklandı. Duvar yapıldıktan sonra da kaçışlara engel olamıyorlardı. Duvara rağmen 250 bin kişiden fazla insan Batı Almanya’ya kaçmayı başarmıştır.

Göçe engel olamayan Doğu Almanya tedbirleri daha da artırdı. Duvarın yakınlarına mayınlar döşemişler, gözetleme kuleleri yapmışlar ve ışıklandırma sistemleri yapmışlardır. Ne yaparlarsa yapsınlar insanların göç etmesine engel olamadılar. Kaçan insan sayısında azalma olsa da halk kaçmanın bir yolunu buluyordur. Doğu Almanya, güvenliği daha da arttırdı ve  46 kilometre içerisine toplam 186 adet gözetleme kulesi yaptı. Halk ölüm uğruna da olsa Doğu Almanya’dan kaçmak istiyordu. Öyle ki geçişler serbest olana kadar geçmeye çalışarak ölen kişi sayısı 200 binden fazladır. İnsanlar canice öldürülmüşlerdir. Kısacası insanların yaşama özgürlükleri ellerinden alınmış ve yoksulluk içerisinde yaşamaya itilmiştir. Bu duvar yüzünden insanlar aileleri ve akrabaları ile görüşemez hale gelmişlerdir. Doğu Almanya ne yaparsa yapsın insanların kaçışlarının önüne geçemeyeceğini anlamıştır. 1989 yılında Doğu Almanya geçiş yasağını kaldırmıştır. Bir yıl sonra da Berlin duvarı yıkılmaya başlanmıştır. Duvarın yıkılması, yapımından daha uzun sürmüştür. Bu duvarın yıkılmasından sonra Doğu Almanya da dayanamamıştır ve batmıştır. Günümüzde Berlin duvarının yıkılmış olmasına ve iki devletin de birleşmesine rağmen uzaydan bakıldığı zaman Doğu Almanya ve Batı Almanya arasındaki fark görülmektedir.

BENZER YAZILAR  MANİSA

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Categories: Ana Sayfa

Tagged as: , ,

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.