Ana Sayfa

BİRİNCİ HAÇLI SEFERİ

Haçlı Seferleri, bir çok neden ile Hristiyanların birlik oluşturup, Müslümanlar üzerine yaptıkları seferlerdir. 11. yüzyılda başlamış ve 13. yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir. Bu seferlerin ilki 1095 yılında başlamıştır. Türkler, Anadolu’da hızla ilerliyorlardı. Hristiyan Bizans ise bu ilerleyişi bir türlü durduramıyordu. Bizans İmparatoru Aleksios Kommones, tek başına Türkleri durduramayacağını anladı ve Papa’dan yardım istedi. Papa ise Müslümanların elinde bulunan Kutsal şehir Kudüs’ü ele geçirmek istiyordu. Daha bir çok sebeple Papa, Bizans İmparatoru’nun yardım teklifini kabul etti ve asker toplamaya girişti.

11. yüzyılda kilise, çok güçlüydü. Halk, Kilise ne derse inanmaktaydı. Kilise, hemen propaganda’ya girişti. İlk ordu Papa’ya hizmet isteyen halktan oluşuyordu. Amaçları Kudüs’ü ele geçirmekti. Hiçbir savaş tecrübeleri yoktu. Bu ordu 1 Ağustos 1096’da yola çıktı. İlk ordu girdiği ilk savaşta yok oldu. Bunun üzerine Papa, para ve toprak için savaşacak güçlü askerleri topladı. Bu ordu ise daha sonra yola çıktı. Yaklaşık 100 bin asker bulunuyordu. Ordu ilk önce İstanbul’a gitti. Burada Bizans İmparatoru Aleksios Kommones ile bir antlaşma yaptılar.

Toplanan bu ordu çok güçlüydü. Bu dönemde Anadolu’ya Selçuklu Devleti hakimdi. Selçuklu ordusu, Haçlı ordusuna karşı fazla dayanamayıp, geri çekildiler. Böylece Selçuklu Devleti’nin başkenti İznik, Haçlıların eline geçti. Haçlı ordusu ve Selçuklu ordusu Eskişehir Ovası’nda bir defa daha karşılaştı. Aynı şekilde Türkler, geri çekilmek zorunda kaldılar. Haçlı ordusu ile savaşarak galip gelemeyeceğini anlayan 1. Kılıç Arslan, Haçlı ordusuna karşı yıpratma taktiği uygulamaya başladı. Haçlı ordusu, ele geçirdiği yerlerde Müslümanları katlediyordu. Haçlılar, Antakya Kalesi’ni ele geçirdikten sonra amaçları olan Kudüs’e yöneldiler ve Kudüs’ü kuşattılar. İlk başlarda başarılı olamasalar da, sonradan gelen destek ile kuşatma başarılı olmuştur. Şehir ele geçirildikten sonra Kudüs’te bulunan bütün Müslüman ve Yahudilerin hepsi katledildiler. 1. Haçlı Seferi, Kudüs’ün fethi ile 1099 yılında son buldu.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.