Ana Sayfa

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

1. Dünya Savaşı sonrası Birleşmiş Milletler ile aynı görevleri olan Milletler Cemiyeti kuruldu. Ancak Milletler Cemiyeti, Dünya barışını sağlayamadı ve 2. Dünya Savaşı çıktı. 2. Dünya Savaşı’nın çıkması ile Milletler Cemiyeti de dağılmış oldu. Savaştan sonra Milletler Cemiyeti’nin yerine 24 Ekim 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler kuruldu. İlk kurulduğu zaman 51 üyesi vardı. Bu üyeler arasında Türkiye Cumhuriyeti de vardır. Günümüzde ise Birleşmiş Milletler’e üye 192 ülke bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler’in amacı Dünya barışını sağlamaktır. Sadece görevi bunla sınırlı değildir. Devletler arası ilişkileri geliştirmek ve insan haklarını korumak gibi daha başka görevleri de vardır. Birleşmiş Milletler’in kısaltması “BM”dir.

Birleşmiş Milletler’in bir anayasası bulunmaktadır. Üye her ülkenin bir oy hakkı vardır. Ancak 5 ülkenin (ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere) veto hakkı bulunmaktadır. Bir oylamada 191 ülke evet oyu kullansa, ancak 5 ülkeden sadece bir tanesi bile veto hakkını kullansa oylamada hayır kararı kabul edilir. Bu yönü ile BM’in ne kadar adil olduğu sorgulanmaktadır.

BM, altı temel kuruluştan meydana gelmiştir. Bunlar:

Genel Kurul: Görevi, konferans vermek, öneri getirmek ve bir konudaki BM görüşünü bildirmektir. Genel Kurul’da her üye ülkenin temsilcisi bulunmaktadır.

Güvenlik Konseyi: Görevi, uluslararası barışı ve güvenliği sağlamaktır.

Ekonomik ve Sosyal Konsey: Görevi, sosyal hayatı ilgilendiren olaylar ile ilgilenir. Yani İnsan haklarını gözetir.

Uluslararası Adalet Divanı: BM’nin hukuk mahkemesidir. Görevi uluslararası adaleti sağlamaktır.

Sekreterlik: Görevi, BM’nin kararlarını uygulamaktır. Sekreterlikte binlerce kişi çalışmaktadır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.