Ana Sayfa

BİRUNİ NE ZAMAN DOĞDU?

Biruni, Harezm’da dünyaya gelmiş matematikçi ve gökbilimcidir. Asıl adı Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Birûnî’dir. Birçok alanda çalışmalar gerçekleştirmiştir. Matematik, astronomi, tarih ve coğrafya alanlarında eserleri vardır.

Biruni, 4 Eylül 973 yılında doğmuştur. Avrupa’da Alberuni olarak bilinmektedir. Hocası Ebu Nasr Mansur’dur. Gazneli Mahmut ile birlikte Hindistan’a gitmiş ve 13 yıl Hindistan’da yaşamıştır.

Henüz genç yaşta şehirlerin boylamlarını hesaplamıştır. Astronomi ölçümlerinde kendisine faydalı olacak çeşitli aletler geliştirdi. Kitab’üt-Tahkik Ma li’l-Hind, El-Kanunü’l-Mesudi, El-Asar’il-Bakiye an’il-Kuruni’I Haliye,  Kitâbü’s-Saydele ve Kitabü’I Cemahir fi Ma’rifeti Cevahir adlı kitapları meydana getirdi.  Biruni, 1049 yılında Gazne’de  hayata gözlerini yumdu.

BENZER YAZILAR  Adil İsminin Anlamı Nedir

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.