Ana Sayfa

BİZANS İMPARATORLUĞU

Roma İmparatorluğu, 330 yılında Batı Roma ve Doğu Roma şeklinde ikiye ayrıldı. Batı Roma’nın merkezi Roma, Doğu Roma’nın ise Konstantinopolis (İstanbul) oldu. Doğu Roma İmparatorluğu’nın adı zamanla Bizans İmparatorluğu olmuştur. Bizans’ın merkezi aynı zamanda dünyanın da ekonomi merkeziydi. Ticaret İstanbul’da dönüyordu.

Bizans İmparatorluğu’nun dini Hristiyanlık idi. Batı Roma, 476 yılında parçalandı. Roma’nın en büyük gelir kaynağı Doğuydu. Doğu’nun zenginlikleri sayesinde ayakta durabiliyordu. Bizans İmpratorluğu’nun kurulması ile bu zenginliğe de el koymuş oldu. Bizans, kurulduğu yıllarda Avrupa’da Vizigotlar yaşıyordu. Doğu ve Batı Roma’ya da akınlar düzenliyorlardı. Vizigotlar’dan başka Sasaniler ve Slavlar da Bizans’a saldırıyorlardı. Bizans İmparatorluğu, bu saldırıları püskürtmeyi başardı.

500 yılına gelindiğinde Bizans geniş alanlara hükmediyordu. Batıda, Kuzey Afrika ve İtalya’ya kadar hakim olmuşlardı. Doğuda ise İran’a kadar ulaşmışlardı. 600 yılına doğru İmparatorluk gücünü kaybetmeye başladı. Güçsüzleşen Bizans’a, güçlenen Müslümanlar saldırılar düzenlemeye başladılar. Kuzey Afrika’yı ele geçiren Müslümanlar, Filistin’i de ele geçirdi. Bizans, sürekli toprak kaybediyordu. Toprak kaybede kaybede İstanbul’a kadar gerilemişti. Bulgarlar, İstanbul’a saldırdılar. Ancak başarılı olamadılar.

İmparatorluğun başına yetenekli yöneticilerin geçmesi ile Bizans tekrardan güçlenmeye başladı. Anadolu’daki kaybettiği toprakları geri aldı. Müslümanları ve Bulgarları da geri püskürtmeyi başardı. Doğuda olduğu gibi Batıda da güçlendi. Gücünü Türkler’in. Anadolu’ya gelmesinden sonra tekrardan kaybetmeye başladı. Çünkü Türkler sürekli saldırıyorlardı. Anadolu’daki hakimiyetini yavaş yavaş kaybediyordu. Bizans’ın tek başına Türkler’i Anadolu’dan atamayacağını anlaması üzerine Avrupa’dan yardım istedi. Avrupa, yardım isteğine karşı ordu topladı ve uzun yıllar sürecek olan Haçlı Seferlerini başlattı. Bir çok Haçlı Seferi oldu. Neredeyse hepsine yakını başarısız oldu. 4. Haçlı Sefer’inde Bizans’ın başkenti Haçlı ordusu tarafından işgal edildi. Bizans’ın yerine Latin İmparatorluğu kuruldu. Yeni kurulan imparatorluğun ömrü uzun olmadı. Tekrardan Bizans İmparatorluğu kuruldu.

BENZER YAZILAR  Bana Olan Cefa Senden Değildir - Aşık Dertli

Haçlı Seferi sonrası olan olaylar Bizans’a çok büyük zararlar vermişti. Türkler de, Anadolu’dan atılamadı. Osmanlı İmparatorluğu, Bizans için bir tehdit oluşturuyordu. Ne kadar çabalasa da Bizans, Osmanlı’yı yenmeyi başaramadı. Osmanlı önce Anadolu’yu ele geçirdi. Daha sonra da Rumeli’yi ele geçirerek Bizans’ı İstanbu’da sıkıştırdı. Osmanlı bir çok kuşatma yapsa da İstanbul’un surları yüzünden İstanbul’u ele geçiremedi. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet’in önderliğinde yapılan kuşatma başarılı oldu. İstanbul, Osmanlı tarafından fethedildi. 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu ise tarihe karıştı.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.