Kategori: Deyimler

Başı Sıkışmak Deyiminin Anlamı Nedir

Başı Sıkışmak deyimi: Bir güçlük, zorluk ile karşı karşıya gelmek anlamında kullanılan bir deyimdir. Başı Sıkışmak deyimi örnekleri: Anca başın sıkışınca gelirsin yanımıza. Ne zaman başın sıkışırsa burada kapı gibi abin var. Başı sıkışmış halinden belli oluyor. Başın sıkışmasa yüzünü göreceğimiz yok. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER DEYİMLER […]

Başı Sıkılmak Deyiminin Anlamı Nedir

Başı sıkılmak deyimi: Karşılaştığı bir zorluk, güçlük karşısında sıkılmak anlamında kullanılmaktadır. Başı sıkılmak deyimi örnekleri: Senin de hiç durma başın sıkılıyor. Ne zaman başın sıkılırsa ben o zaman senin yanındayım. Başı sıkılan bir çocuk değildi ama. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

Baş Köşe Deyiminin Anlamı Nedir

Baş köşe deyimi: Büyük olarak görülen, saygı gösterilen kişilerin oturmaları için ayrılan yer. Sıkça kullanılan deyimler arasındadır. Baş köşe deyimi örnekleri: Bizim evde baş köşeye herkes oturamaz. Dedem bize her gelişinde baş köşeye otururdu. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

Baş Kaldırmak Deyiminin Anlamı Nedir

Baş kaldırmak deyimi: Bir şeye karşı çıkmak, ses çıkarak. İsyan etmek ve karşı gelmek anlamında kullanılan bir deyimdir. Baş kaldırmak deyimi örnekleri: Babasına baş kaldırması nedeniyle evden kovulmuş. İş yerinde bütün işçiler patrona baş kaldırmışlar. Basit bir sıkıda bile baş kaldırıyor. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

Başı Yerine Gelmek Deyiminin Anlamı Nedir

Başı yerine gelmek deyimi: Çok çalışmak veya hasta olmak sebebiyle yorulup, kötü olup dinlendikten sonra kendine gelmek anlamında kullanılan bir deyimdir. Başı yerine gelmek deyimi örnekleri: Başı ancak yerine gelebildi. Günlerdir yatmasına rağmen başı yerine gelemedi. Dinlenmezsen başın yerine nasıl gelecek? B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

Başı Tutmak Deyiminin Anlamı Nedir

Başı tutmak deyimi: Birinci olmak, en ön sırada bulunmak anlamında ve gürültüden veya başka seslerden dolayı başı ağrımak anlamında kullanılan deyimdir. Başı tutmak deyimi örnekleri: Kalabalıktan senin de hemen başın tutar. Yarışta başı tuttu. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

Bağrına Taş Basmak Deyiminin Anlamı Nedir

Bağrına taş basmak deyimi: Başına gelen bir felakete, zarara veya haksızlığa sesini çıkarmamak/çıkaramamak anlamında kullanılmaktadır. Bağrına taş basmak deyimi örnekleri: Yapılanlara rağmen bağrına taş bastı. Evladının acısından sonra bağrına taş bastı. Yapılanlar karşısında bağrına taş basıp katlanacaksın. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER Deyimler Sözlüğü

Bahtı Bağlı Deyiminin Anlamı Nedir

Bahtı bağlı olmak deyimi: Bir türlü evlenecek birisini bulamamak. Hayatı iyi geçmemek. Şanssız olmak anlamlarında kullanılmaktadır. Bahtı bağlı olmak deyimi örnekleri: Senin bahtın bağlı demek ki. Bahtının bağlı olduğunu yeni yeni anlamaya başladı. Komşunun oğlunun bahtı kapalıymış. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER Deyimler Sözlüğü

Bahse Girmek Deyiminin Anlamı Nedir

Bahse girmek deyimi: İddiaya girmek. Birisi veya birileri ile zıt konular hakkında sözlü anlaşma yapmak anlamında kullanılmaktadır. Bahse girmek deyimi örnekleri: Kazanamayacağını bildiği bahislere girmez. Bahse girerim ki sen bu dersten geçemezsin. Her konuda bahse girmeyi çok severdi. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER Deyimler Sözlüğü

Baharı Başına Vurmak Deyiminin Anlamı Nedir

Baharı başına vurmak deyimi: Gençliğinin, ergenliğinin verdiği etki ile aşırı hareketler yapmak anlamında kullanılmaktadır. Baharı başına vurmak deyimi: Bu çocuğun baharı başına vurmuş. Sakın senin çocuğun baharı başına vurmuş olmasın. “Dikkat et de baharın başına vurmasın.” diye uyardı. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER Deyimler Sözlüğü

Başını Ezmek Deyiminin Anlamı Nedir

Başını ezmek deyimi: Birisine veya birilerine baskı uygulayarak sessiz kalmasına, sessini çıkartamamasını sağlamak anlamında kullanılmaktadır. Başını ezmek deyimi örnekleri: Böylelerinin başını ezeceksin. Çırağının başını çok eziyordu. Sezi ezmeye çalışanın başını ezeceksin ki haddini bilecek. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

Başına Toplamak Deyiminin Anlamı Nedir

Başına toplamak deyimi: Herkesi önemli bir sebepten dolayı etrafında, bulunduğu yere çağırmak anlamında kullanılmaktadır. Başına toplamak deyimi örnekleri: Gereksiz yere başına topladığı için herkes ona kızdı. Akşam herkesi başıma toplayıp konuyu konuşacağım. Önemli bir şey olmasaydı o kadar adamı başına toplamazdı. B HARFİ İLE BAŞLAYAN DEYİMLER DEYİMLER SÖZLÜĞÜ