Kategori: Nedir

MANHATTAN PROJESİ NEDİR?

Manhattan Projesi, atom bombası yapılması projesidir. ABD tarafından yürütülmüş ve finanse edilmiştir. Manhattan Projesi’nde amaç o zamana kadarki en güçlü silah olan atom bombasını icat etmekti. Avrupa’da Hitler hızla büyüyordu. Henüz atom bombası dünyada keşfedilmemiş olsa da nükleer enerjinin yıkım gücünün yüksek olunacağı biliniyordu. Albert Einstein, ABD Başkanına […]

TELİF DÜŞMESİ NEDİR?

Telif, bir eseri yaratan kişinin eser üzerindeki hakları olarak söylenebilir. Kitapların da telifleri vardır ve telif hakkı kitabı yazan kişiye aittir. Kitabı basma ve yayınlama hakkı da eseri yazan kişinin hakkıdır. Yazar öldükten sonra telif hakkı da maddi varlıkların devredildiği gibi varislerine devredilir. Ancak telif süresiz olarak varislerde […]

ÖTEGEZEGEN NEDİR?

Ötegezegen, Güneş Sistemi dışında kalan ve aynı Güneş gibi benzer yıldızlar etrafında dönen gezegenlerdir. Aynı Dünya’nın Güneş’in etrafında düzenli şekilde döndüğü gibi ötegezegenler de bir yıldızın etrafında düzenli bir şekilde dönmektedir. Keşfedilen ilk ötegezegen 51 Pegasi b gezegenidir. 51 Pegasi b, 51 Pegasi yıldızının yörüngesinde dönmektedir. 51 Pegasi […]

İSPİRİTİZMA NEDİR?

Bir grup insan ruhlar ile konuşulabileceğine inanmaktadırlar. Ancak bunun için belirli şartların tamamlanması gerektiğini düşünürler. İspiritizma, bu düşünceye sahip insanların ruhlar ile iletişime geçme amacı ile uyguladıkları bir yöntemdir. Bu yöntem bir nevi ruh çağırma gibi görünse de yöntemi uygulayanlar bunun tamamen yanlış olduğunu düşünmektedirler. İspiritizma yöntemini gerçekleştirebilmek […]

KAPALI ÇARŞI NEDİR?

Kapalı çarşı, Müslümanların önemli ticaret merkezlerinden biridir. Günümüzde kapalı çarşılar yapılmasa halen tarih boyunca yapılmış olan kapalı çarşılar büyük oranda kullanılmaktadır. Kapalı çarşılar genellikle şehrin merkezine yakın ve ticaret yolları üzerine inşa edilmişlerdir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu, kapalı çarşı yapımına özen göstermiştir. Büyük yerleşim yerlerine kapalı çarşılar inşa ettirmişlerdir. […]

İNSANSIZ KARA ARACI NEDİR?

İnsansız kara aracı adından da anlaşılacağı gibi içerisinde insan olmadan hareket etme kabiliyetine sahip olan kara araçlarıdır. Bu tür kara araçları genelde savaş teknolojilerinde kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişmesi insansız araçların da hızla gelişmesine yol açtı. Özellikle cihazları uzaktan kontrol edilebilmesi işleri daha da kolaylaştırdı.   İnsansız kara araçlarının birçok […]

PİRAMİT

Piramitler, dünyada binlerce yıldır ayakta durmayı başarabilmiş sayısı yapılardan biridir. Piramit, Antik Mısır‘da firavunlar için yapılan dev mezarlardır. Bu kadar büyük mezarlar yapılmasının altında dini sebepler yatmaktadır. Aşağından yukarıya doğru incelen bir yapısı vardır. Dört tarafından yükselen duvarları yukarıya doğru incelir ve en üstte bir noktada birleşir. Aslında […]

KERVANSARAY

Kervansaray, İslam medeniyetinde görülen ve ticaret yolları üzerinde görülen konaklama yerleridir. Selçuklu Devleti zamanında kervansaray yapımına önem verilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de kervansaray yapımına devam edilmiştir. Kervansaraylar, dönemin devletinin ve insanının hem ticarete hem de hayır işlerine ne kadar çok önem verdiğini göstermesi açısından çok önemlidir. İlk dönemlerde […]

HİNDUİZM NEDİR?

Hinduizm, dünyada en fazla mensuba sahip dinler arasında yer almaktadır. Adından da anlaşılacağı gibi Hindistan ve çevresinde ortaya çıkmış ve yayılmıştır. Günümüzde Hinduizme inananların %80’den fazlası Hindistan’da yer almaktadırlar. Mistik bir din olan Hinduizm’de birçok tanrı vardır. Ancak bu tanrıların başını Brahman çekmektedir. Brahman’ın tanrılar arasında en büyüğü […]

REENKARNASYON NEDİR?

İnsanlar varolduklarından beri sürekli bir merak içerisinde olmuşlardır. Evrenin nasıl yaratıldığından, ölümden sonra ne olduğuna kadar her şeyi merak etmişler ve sonucunu öğrenme çabasına girmişlerdir. Birçok din ölümden sonraki hayatı açıklamıştır. Reenkarnasyon da aslında ölümden sonra ne olacağını açıklamaktadır. Reenkarnasyon, ölümden sonra ruhun başka bir bedende tekrardan dünyaya […]

AKILLI BİLEKLİK NEDİR?

Akıllı bileklik, günlük aktiviteleri takip etmeye yarayan bir nevi saattir. Ancak saat değildir ve akıllı saatler ile çok karıştırılmaktadır. Akıllı bileklikleri, akıllı saat sanan kişi sayısı küçümsenmeyecek kadar çoktur. Akıllı saatler, özellikleri ve fiyatları bakımından akıllı bilekliklerden çok daha üstün konumdadırlar. Akıllı bileklikler, giyilebilir teknoloji ürünleri arasında en […]

GÜNEŞ ENERJİSİ NEDİR?

Güneş enerjisi, Güneş’te hidrojenin helyuma dönüştürülmesi esnasında ortaya çıkan enerjidir. Güneş, Dünyanın da içerisinde bulunduğu Güneş Sistemi‘nin tek enerji kaynağıdır. Güneş enerjisinden her alanda faydalanılır. Su ısıtmada, elektrik üretiminde ve en önemlisi de doğal ışık kaynağı olarak faydalanılır. Etrafına yaydığı enerji çok büyüktür. Güneş enerjisinin potansiyeli o kadar […]

KONFEDERASYON NEDİR?

Konfederasyon, iki veya daha fazla devletin bağımsızlıklarını korumak şartıyla bir nevi birleşmeleridir. Konfederasyonda amaç, ortak hareket etmektir. Bu da ülkelerin askeri ve ekonomik olarak birleşmesi sonucu olur. Ülkeler, sınırlarını birleştirirler. Konfederasyona üye ülkeler arasında geçiş serbest olur. Aynı şekilde ticaret de serbest olur. Çoğu konfederasyon üyeleri aynı para […]

KARARTICI NEDİR?

Karartıcı, elektrik devresine takılan bir aygıttır. Bu aygıt devreden geçen akım miktarını düzenleyerek aydınlatmaların ışık seviyesini düzenlemektedir. Bu aygıt genellikle disko ve kulüplerde kullanılmaktadır. Karartıcıların üç çesidi vardır. Bunlar; karşı dirençli karartıcı, bilgisayarlı karartıcı ve öz dönüştürücü karartıcılardır.

AĞAÇ NEDİR?

Ağaç denilince akla hemen gövde üzerisinde dalları olan ve bu dallarda yeşil veya farklı renklerde yaprakları olan bitkiler gelmektedir. Aslına bakılırsa ağaç, bir bitkiden fazlasıdır. Ağacın önemi tüm canlılar için çok önemlidir. Ancak kıymeti en az bilinen de ağaçtır. Dünyanın ciğerleri ağaçlar sayılmaktadır. Nasıl ki insanların veya hayvanların […]

DEPRESYON NEDİR?

Depresyon, ruhsal bir hastalıktır. İnsanların duygusal olarak çökmesidir. Depresyona giren bir insan hayattan zevk alamaz. Duyguları çökmüştür. Yaptığı her şey ona boş gelir. İçine kapanır ve dışarı ile teması kesmeye çalışır. İnsanlar ile çok az konuşur. Uyku dengesi bozulur. Halsizlik görülür. Depresyon çok kötüdür. Çünkü depresyona giren bir […]

TANK NEDİR?

Tank, kendine has şekli ve özellikleri olan paletli savaş aracıdır. Savaş alanlarında kullanıldıkları için zırhlı olmaktadırlar. Daha sağlam yapabilmek için zırhlarını daha da kalın yaparlar. Bu nedenle tanklar ağır olur. Tanların ağırlıkları 60 tol ile 76 ton arasında değişmektedir. Tanklar, zorlu şartlarda da hareket edecek yapıya sahiptirler. Bu […]

DİN NEDİR?

İnsanlar, bir yaratıcıya inanma eğilimi içerisindedirler. Manevi açlıklarını doyurmak istemektedirler. Din, insanların manevi ihtiyaçlarını karşılayan güdüdür. Tarih boyunca her toplum bir şeye tapma ihtiyacı duymak istemişlerdir. Bu bazen ateş olmuş, bazen de ay olmuştur. Dinler üçe ayrılmaktadır. Bunlar Putperestlik, Tek Tanrılı dinler ve Çok Tanrılı dinlerdir. Putperestlik, insanların […]

SU KITLIĞI ENDEKSİ NEDİR?

Su kıtlığı endeksi, bir ülkedeki su miktarının nüfusa oranını gösteren bir ölçüdür. Su kıtlığı endeksi hesaplanırken iki faktöre bakılır. Birincisi hesaplanacak ülkedeki tatlı su miktarıdır. İkincisi ise hesaplanacak ülkedeki nüfustur. Su kıtlığı endeksi, sayılar ile ifade edilir. En fazla 100 ile ifade edilir. Dünyanın su bakımından en fakir […]

KATLANABİLİR EKRANLI TELEFON NEDİR?

Katlanabilir ekranlı telefon, adından da anlaşılabileceği gibi katlanabilme özelliğine sahip olan telefonlardır. Yakın bir zamana kadar böyle bir teknoloji  yoktu. Yani yeni bir teknolojidir. Katlanabilir ekranlı telefonları üretmek kolay değildir. Yeterli bilgi ve teknolojiye sahip olmak gereklidir. Katlanabilir ekranlı telefonlar, ortalarında yer alan menteşeler sayesinde katlanabilme özelliğine sahiptir. […]