Ana Sayfa

CHARTER NEDİR?

Charter, Birleşik Krallıkta altı maddeden oluşan anayasa tasarısıdır. Birleşik Krallık’ta Sanayi Devrimi sonrası insanlar çok kötü şartlar altında çalıştırılıyordu. Çocuklar dahi hem madenlerde hem de sanayinin diğer kollarında çok ağır şartlar altında çalıştırılıyorlardı. Bir işçi günlük 14 ile 16 saat arasında çalışıyor ve çok az ücret oluyordu. Zorlu şartlar altında çalışmak insanların sağlıklarını bozuyordu. Aynı zamanda 1832 yılında yapılan yasa değişikliği ile oy hakkı işçi sınıfının elinden alındı. Bu durumdan sıkılın işçi sınıfı yürüyüşler yapmaya başladı.

1836 yılında işçi hakkını korumak için Londra İşçiler Derneği kuruldu. Bu derneğin amacı işçi sınıfını parlamentoda işçi sınıfını temsil etmek ve haklarını korumaktı. Londra İşçiler Derneği’ne üye olanlara ve işçilerin haklarını savunan herkese “Çartistler” denildi. Bu dernek, altı maddeden oluşan “Charter” yasa tasarısını hazırladılar ve parlamentoya sundular. Ancak hiçbir şekilde bu tasarıyı kabul ettiremediler. İngiltere, Çartistleri zor kullanarak susturmayı başardı. Ancak Avrupa’nın tamamından Çartistlere destek geldi. Çartistler, çeşitli hareketlerde bulunarak işçi sınıfının hakkını korumaya çalışsa da başarılı olamadı. 1830 yılından sonra başlayan hareket 1850 yılına doğru etkisini kaybetti.

Charter Yasasının Maddeleri:

  • Herkes oy kullanabilecek
  • Parlamento her yıl yenilenecek
  • Seçimlerde gizli oy olacak
  • Parlamento üyelerine maaş bağlanacak
  • Seçim bölgeleri adaletli bir şekilde bölünecek
  • Her bölgede oy kullanan insan sayısı eşit olacak

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.