Ana Sayfa

DİN NEDİR?

İnsanlar, bir yaratıcıya inanma eğilimi içerisindedirler. Manevi açlıklarını doyurmak istemektedirler. Din, insanların manevi ihtiyaçlarını karşılayan güdüdür. Tarih boyunca her toplum bir şeye tapma ihtiyacı duymak istemişlerdir. Bu bazen ateş olmuş, bazen de ay olmuştur. Dinler üçe ayrılmaktadır. Bunlar Putperestlik, Tek Tanrılı dinler ve Çok Tanrılı dinlerdir.

Putperestlik, insanların kendi yaptıkları putlara tapmalarıdır. Buna en iyi örnek İslam önce Arap toplumu gösterilebilir. Arap toplumunun bir kısmı Yahudi, bir kısmı Hristiyan ve büyük bir kısmı da Putperest’ti. Taş, balçık, odun ve yiyecek gibi malzemelerden yaptıkları putlara taparlardı. Bu putlara kurbanlar keserler ve hediyeler sunarlardı.

Tek Tanrılı dinlerde ise tek bir Yaratıcının olduğuna inanılan dinlerdir. Buna da en iyi örnek olarak İslam verilebilir. İslam dinine göre bütün evreni eşi ve benzeri olmayan Allah’ın yarattığına inanılır. Allah’tan başka İlah yoktur.

Çok Tanrılı dinlerde ise birden çok tanrıya inanılmaktadır. Tanrı sayısı iki olabileceği gibi binlerce de olabilmektedir. Buna da en iyi örnek Hinduizm örnek verilir. Hinduizme göre binlerce tanrı vardır. Yerin, göğün ve denizlerin ayrı ayrı tanrıları olmaktadır.

 

DÜNYA DİN NÜFUS SIRALAMASI

BENZER YAZILAR  KEMENÇE

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.