Ana Sayfa

DİVAN-I LÜGATİ’T TÜRK ATASÖZLERİ

 • Uzak yerin haberini kervan getirir.
 • Tanıdık şeytan yabancıdan iyidir.
 • Silâhını hazır eden at da bulur, silâhını unutsa tutsak olur.
 • Cimri kişinin sözü bile yayılmaz.
 • Başkasının malı, mal sayılmaz.
 • Farslı’ya dikkat et, dikeni kökünden sök.
 • Avcı ne kadar hîle bilse, ayı o kadar yol bilir.
 • Yiğit orduda, bilgin mecliste belli olur.
 • Arpasız at aşamaz, arkasız yiğit rakibini yenemez.
 • Hîle ile aslan tutulur, zor ile sıçan tutulmaz.
 • Buzdan su damlar.
 • Ay dolun olunca el ile gösterilmez.
 • Öne konan yemek ikram edilmemiş sayılmaz.
 • Kavun yağma edilse, sahibi iki eliyle kapar.
 • Atın omuz başındaki yara oğula kalır.
 • Sıkılmayan kişi boz kuş, acele etmeyen kişi beyaz kuş tutar.
 • Yiğiti bakımsız bırakma, yörük atın sırtını yara etme.
 • Dumanı kaldıran islenir.
 • Tembele eşik dağ geçidi olur.
 • Bulunan, var olan bakır, bulunamayan, nâdir olan altındır.
 • Arslan kükrese atın ayakları dolaşır.
 • İpek yaması ipeğe, yün yaması yüne.

KAŞGARLI MAHMUD SÖZLERİ

 • Yüz görümlüğü çok olan gelin, güveyiyi yavaş, yumuşak bulur. 
 • Kurt komşusunu yemez.
 • Faziletsizden uğur, kut kaybolur.
 • Oğul babasına çeker, çekmek üzere doğar.
 • Suyu körmeyince etek toplama.
 • Tencere der dibim altın, kepçe der ki ben neredeyim?
 • Kişi oğlu kederli kalmaz, it oğlu tökezlemez, ayağı sürçmez.
 • Danışılmış bilgi güzelleşir, danışılmamış bilgi yıpranır. 
 • Ev içinde bakılan buzağı öküz olmaz.
 • Balık suda, gözü dışarıda.
 • Oynak kadın koca bulamaz, aceleci evine varamaz.
 • Buğdayın yanında karamuk otu da sulanır.
 • Faziletin başı dildir.
 • Yemeğe tad veren tuzdur ama tuz çanakla yenmez.
 • Tazının hızlı koşanını tilki sevmez.
 • Beş parmak düz, birbirinin eşi değildir.
 • Andız ota olsa, at ölmez.
 • Yiğitlerle vuruşma, beğlerle sürtüşme, iddiâlaşma.
 • Ağız yese göz utanır.
 • Eşek der ki; başım aklım olsa denizden su içerim.
 • Yürekli kişi yağlı, tembelin başı kanlı olur.
 • Kurdun avı ortaklı, kuzgunun avı ağaçda kendine ait olur.
 • Karganın kocamışını kim bilir, kişinin gönlündekini kim anlar.
 • Delik küçük olsa da yamayı büyük vur.
 • Aş deve yükü ile olsa aça az görünür.
 • Arı kızdırılırsa sokar.
 • Et tırnakdan ayrılmaz.
 • Şaşkın konuk ev sâhibini ağırlar.
 • Birer birer bin olur, damlaya damlaya göl olur.
 • Alacağına aslan, vereceğine, borcuna sıçan.
 • Tatlı dil ile sofraya erişilir.
 • İyilik yap suya at, pınarında dile bulursun.
 • Kızıp kurudan kişi boyunduruklanır.
 • Oğlak iliksiz, çocuk bilgisiz olur. 
 • Babası ekşi elma yese, oğlunun dişi kamaşır.
 • Nice eski giyim olsa yine de yağmurda işe yarar.
 • Ateş dumansız olmaz, genç kişi günahsız olmaz.
 • Kocayan aslan sıçan deliğini gözler.
 • İt ısırmaz at tepmez deme.
 • Bir karga ile kış gelmez, gelmiş sayılmaz.
 • Aç kişi aceleci, tok kişi yavaş olur.
 • Dişi deve inlese yavrusu bağırır, bozlar.
 • Ağılda oğlak doğsa, dere boyunda otu biter.
 • Babanın giyimi oğluna yarasa, oğul babasını istemez.
 • Güneşe bakan göz kamaşır. 
 • Halk içinde uyuşmazlık olsa, kimse birbirine yan bakamaz.
 • İtde utanma olsa çarığın altını yemez.
 • Öküz olacak buzağı, kendisini belli eder.
 • Çarığı olsa kişi ölmez, teyelti olsa atın sırtı açılmaz, yara olmaz.
 • Kız ile güreşme, kısrak ile yarışma.
 • Yürekli kişi yağlı, tembelin başı kanlı olur.
 • Ev sahibi doyurunca, konuğun gözü yolda olur.
 • Eşek sürüsü başsız olmaz.
 • Emzikli kadın iştahlı olur.
 • Kişi söyleşerek, at koklaşarak anlaşır.
 • Tembele bulut yük olur.
 • Aceleci evine varamaz.
 • Varlıklı kişi çabuk kocamaz.
 • Atın alnındaki akıtma, gökdeki Ay’la bir olmaz, tutulamaz.
 • Saban zamanı sürtüşme olursa, harman zamanında dövüş olmaz.
 • Kişi şişirilmiş tulum gibidir, ağzı açılınca söner.
 • Et tırnaktan ayrılmaz.
 • Yabancıyı tutacağına ateş tut.
 • Bir tilkinin derisi iki defi soyulmaz, yüzülmez.
 • Öne konan yemek ikram edilmemiş sayılmaz.
 • Şaşmaz ok olmaz, yanılmadık bilgin olmaz.
 • Aceleci sinek süte düşer.
 • Yurt gider, töre kalır.
 • Aç olan ne yemez, tok olan ne demez!
 • Eski mezarlıkta ev olmaz, gevşek topraklı yerde av olmaz. 
 • Bir şamanın başı ağrısa, bütün samanların başları ağrımaz.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.