Ana Sayfa

EFLATUN SÖZLERİ

 • Başlamak işin en önemli kısmıdır.
 • Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor!
 • Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.
 • Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.
 • Aşkın dokunuşu ile herkes şaire dönüşür.
 • Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.
 • Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirilip yaptırılır.
 • Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.
 • Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır.
 • Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar.
 • Her işin en önemli kısmı hedef belirlemek ve bu hedefe doğru ilk adımı atmaktır.
 • Kötülük edebilmek ellerinde iken bütün ömrünü doğrulukla geçirmek çok güç ve övgüye değer bir şeydir.
 • Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar…
 • Hak ve doğrulukla gaip olan şahıs faziletli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir.
 • Bütün sanatlar, kazanma ve meydana getirmeden başka bir şey değildir.
 • Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.
 • Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.
 • Bir hüküm, bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarın raksı gibi.
 • Bilinen bir şey hakkında araştırma yapmak gereksiz, bilinmeyen bir şey hakkında araştırma yapmak imkânsızdır.
 • Edep sahibi yalnızca iyiliklerden zevk alır.
 • Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok. Yeter ki aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.
 • Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. Şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirilip yaptırılır.
 • Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.
 • Müziğin insanı götüreceği yer güzellik sevgisidir.
 • Siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen kaçınılmaz sonuç cahiller tarafından yönetilmeye razı olmaktır.
 • Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.
 • Kimseyi başkalarının anlattığı hikayelere göre yargılama…
 • İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.
 • Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir…
 • Zor duruma düşecek olsanız dahi dürüstlükten, hakikatten ve doğrudan vazgeçmeyin. Diğer türlüsü sizi daha zor durumda bırakacaktır.
 • Sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez.
 • Her şey karşıtı ile beslenir.
 • Bilgisizlik neden kötüdür? Cahil kişi güzellikten iyilikten akıldan yoksunken hepsini kendisine toplamış sanır da ondan.
 • İnsanlar akılsızlıkları yüzünden ‘alınlarında yazılı olandan’ daha çok acı çekerler.
 • İnsanlar mağaranın içinde yaşıyorlar. Filozoflar, peygamberler ise mağaranın dışını bilen ve insanlara bunu anlatmaya çalışan kişilerdir. Çoğu zaman insanlar sert tepki verirler.
 • Bilirken susmak bilmezken söylemek kadar çirkindir.
 • Aşk, çok zor bir şuur bozukluğudur…
 • Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.
 • Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.
 • İnsanoğlu bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini görmeyecek.
 • Çoğu insanlar her şeye çabuk inanıp güvenirler ve güvenip inandıkları şeylerden çabucak vazgeçebilirler. Bazı insanlar ise bazı şeylere belli bir sürede inanıp güvenirler ve bu onların hayatı olur.
 • Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elidir. Eğitim demek vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir.
 • Sevginizi belli edin, dertlerinizi samimi olduklarınızla paylaşın ulu orta yerlerde değil. Gönül bağları kurun ki mutlu olmanız kuvvetlensin.
 • Felsefe doğruyu bulma yolunda düşünsel bir çalışmadır.
 • Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.
 • Bir zorba, ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa, tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun…
 • Demokrasinin esas prensibi, halkın egemenliğidir. Ama milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için, yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi, otokrasiye geçebilir. Halk övülmeyi sever. Onun için, güzel sözlü demagoglar, kötü de olsalar, başa geçebilirler. Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.