Ana Sayfa

ERTUĞRUL GAZİ

Ertuğrul Gazi, 1188 yılında dünyaya geldi. Babası Süleyman Şah, annesi ise Hayme Hatun’dur. Eşi Halime Sultan’dır. Gündüz Alp, Osman Gazi ve Savcı adında üç tane oğlu olmuştur. Oğuzların soyundan gelmektedir. Kayı Obası, Moğolların işgalinden kaçarak Rakka’ya kadar gelmişler ve buraya yerleşmişlerdir. Ertuğrul Gazi, Bey olana kadar da Rakka’da yaşamışlardır. Ertuğrul Gazi’nin babası Fırat Nehri’ne düştü ve boğularak öldü. Babasının vefat etmesinin üzerine Kayı Obası’nın başına Ertuğrul Gazi geçti. Ertuğrul Gazi, Anadolu’ya gelmek ve yerleşmek istedi. Ancak Ertuğrul Bey’in bu kararına Gündoğdu ve Sungurtekin ağabeyleri karşı çıktılar. Bu karışıklık sonrası Kayı Obası ikiye ayrıldı. İki ağabey Doğu’ya, Ertuğrul Bey ve kardeşi Dündar Bey ise Anadolu’ya geldiler.

Bu dönemde Anadolu’da Selçuklu Devleti hüküm sürüyordu. Selçuklu Sultanı Alaeddin, Kayı Obası’na yerleşmeleri için Karadağlar bölgesini verdi. Daha sonra da Kayı Obası, Söğüt’e yerleşti. Karacahisar, Hristiyanların elinde bulunuyordu. Kayı Obası, güçlendikten sonra Karacahisar Kalesinin fethi için çalışmalara başladı. Ertuğrul Bey, ilk olarak Selçuklu Devleti’ni ikna etti. Daha sonra kaleyi kuşatmaya başladı. 2. yılında kaleyi fethetti. Karacahisar Kalesini fethettikten sonra Selçuklu Devleti’ne teslim etti. Selçuklu Devleti, Moğollar tarafından işgal edilmiş olsa da Kayı Obası, Selçuklu Devleti’ne bağlı kalmıştır.

Ertuğrul Gazi ölene kadar Söğüt ve Domaniç bölgelerini yönetmiştir. Selçuklu Sultanı Alaeddin, Ertuğrul Gazi’yi severdi. Ertuğrul Bey, adaletli ve hoşgörülü bir insandı. Farklı dinlere mensup insanlara karşı her zaman merhametli olmuştur. Ertuğrul Gazi, 1281 yılında Söğüt’te hayata gözlerini yummuştur. Öldükten sonra yerine oğlu Osman Gazi geçmiştir. Günümüzde türbesi Bilecik‘te bulunmaktadır.

1 reply »

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.