Ana Sayfa

ESKİ ÇAĞLARDA ASTRONOMİ BİLİMİ

Astronomi tarihi insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. İlkel insanlar gökyüzünü merak etmişler ve gökyüzünün incelenmesine oldukça fazla önem vermişlerdir. Başta dinsel inanışları, merakları ve evreni keşfetme arzuları insanları gökyüzünü incelemeye itmiştir. Gökyüzünü inceleyerek takvimi yapmışlardır. Yaptıkları takvimi de aylara ve günlere bölmüşlerdir.

Mayalar, Aztekler, Mısırlılar, Yunanlılar ve Babilliler gibi bir çok medeniyet astronomi alanında gelişmişlerdir. Tales gibi bilim adamları yetiştirmişlerdir. Tales, güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceğini hesaplayabilecek kadar bilgiye sahipti. Yine bu çağlarda Yıldızlara isimler vermişler ve yıldızların haritalarını yapmışlardı. Denizciler de yollarını bu haritalara bakarak bulurlardı.

Mısırlılar, Nil Nehri’nin ne zaman taşacağını hesaplayabilmek ve takvim yapabilmek için gökyüzünü incelemişlerdir. Yaptıkları takvime göre hasat zamanını ve dinsel törenlerinin zamanlarını belirlemişlerdir. Ayrıca yapacakları piramitlerin yerlerini de gökyüzünü inceleyerek belirlemişlerdir. Babilliler ise yedi katlı tapınaklar yapmışlardır. Yaptıkların bu tapınağın içinde okul ve kütüphane vardı. Babilliler bu tapınaklarda öğrenciler yetiştirirlerdi. Tapınağın en üst katını da gözlemevi olarak kullanırlardı. Burada sürekli uzayı incelerlerdi. Gökyüzünü inceleyerek dünyanın nasıl oluştuğunu açıklamaya çalışmışlardır. Yine Babilliler günlere gezegen isimleri ile hitap ederlerdi. Mayalar, astronomi hakkında tabletler hazırlamışlardır. Çinliler de astronomi alanında gelişmişlerdir.

İslam dünyası da geri kalmamış ve zamanındaki uygarlıklardan ileri seviyelere gelmişlerdir. Müslümanlar da Babilliler gibi gözlemevleri kurmuşlar ve gökyüzünü incelemişlerdir.

Categories: Ana Sayfa

Tagged as: , , ,

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.