Ana Sayfa

FAS TARİHİ KRONOLOJİSİ

 • Fas toprakları üzerinde hayat M.Ö. 2000’li yıllarda başlamaktadır. Bu bölgede yaşayan medeniyete Berberiler deniliyordu.
 • Milattan sonra 200’lü yıllarda Fenikeliler, ülkeyi işgal ettiler. Daha sonra Kartacıların ve Roma İmparatorluğu’nun işgaline uğradı.
 • Roma İmparatorluğu’nu ülkeden kovan Vandallar 7. yüzyıla kadar ülkeye hakim oldular.
 • 7. yüzyılda Kuzey Afrika Fetihlerine başlayan Müslümanlar, Fas’a kadar olan bütün bölgeyi ellerine geçirdiler. Halk, İslamiyet ile bu dönemde tanışmaya başladı.
 • 8. yüzyılda ilk Müslüman hanedanlığı kuruldu.
 • 11. yüzyılda Fas Sultanlığı kuruldu. Ancak ülke içinde kargaşalar devam etti.
 • Fas Sultanlığı çok geniş alanlara hakim oldu.
 • 18. yüzyılda Fas Sultanlığı zor duruma düştü. Çünkü hem Portekiz ve İspanya istilaları, hem de iç karışıklıklar ile başetmeye çalışıyordu.
 • 1912 yılında Fas Sultanlığı battı. Fas topraklarının bir kısmını Fransızlar, bir kısmını da İspanyollar işgal ettiler.
 • Konumu nedeniyle ülkenin önemi fazlaydı. Bu sebeple ülkeleri cezbediyordu.  Bunun sonucu uzun yıllar sömürge halinde kaldı.
 • Halk, bağımsızlığı için ayaklandı. Ancak ayaklanmalar kanlı bir şekilde bastırıldı. Bu sefer Fas, siyasi örgütlenme yoluna gitti.
 • Fransa, halkın bağımsızlık mücadelesine daha fazla dayanamadı ve 1956 yılında ülkeden çekildi. Bunun üzerine Fas, bağımsız hale geldi.
BENZER YAZILAR  TELEFONUN TARİHİ

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.