Ana Sayfa

FATİH SULTAN MEHMET

Fatih Sultan Mehmet, 1432 yılının mart ayında Edirne’de dünyaya geldi. Babası 2. Murat, annesi Hülma Hatun’dur. Çok iyi saray eğitimi almıştır. 11 yaşındayken Manisa Sancakbeyi olmuştur. Askeri ve idari alanda çok başarılı birisi idi. 2. Mehmet, babası 2. Murat’ın tahttan çekilmesi üzerine 13 yaşındayken padişah olmuştu. Ancak düşmanların barış antlaşmalarını bozarak Osmanlı İmparatorluğu’na saldırmaları üzerine babasına bir mektup yazarak 2. Murat’ın tekrardan padişah olmasını istemiştir. Babası 2. Murat’ın geri gelmesi üzerine tahttan indi. Tahttan indikten sonra tekrardan eski göreni olan Manisa Sancakbeyliğine geri döndü. Babası vefat edene kadar da bu görevi sürdürdü.

2. Mehmet, 19 yaşındayken babası 2. Murat vefat etti. Bunun üzerine Şehzade Mehmet ikinci kez tahta oturdu. Tahta oturduğunda devletin içinde ve dışında bir çok karışıklık vardı. Hepsini de çözen Sultan Mehmet, İstanbul’un fethine odaklandı. İstanbul’un fethi için çalışmalara başlandı. İstanbul’un büyük ve güçlü surları için Şahi topu döktürüldü. Özel gemiler yaptırıldı. Boğazkesen Hisarı yaptırıldı ve askerler savaşa hazırlandı. 6 Nisan 1453 tarihinde kuşatma başladı. Çok zorlu bir savaş oldu. Hem Bizans hem de Osmanlı İmparatorluğu büyük kayıplar verdi. 54 gün süren savaş sonrası 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul ele geçirildi. İstanbul’un fethedilmesi sonucu Orta Çağ kapandı ve Yeni Çağ başlamış oldu.

Fatih Sultan Mehmet döneminde sadece İstanbul fethedilmedi. Sırbistan, Mora, Eflak, Boğdan, Hersek ve Venedik bölgeleri ele geçirildi. Aynı zamanda Osmanlı’ya uzun zamanlar sorun olan Karamanoğlu Beyliğine de son verildi. Trabzon Rum İmparatorluğu da ele geçirilerek Anadolu birliği oluşturuldu. Sultan Mehmet “Fatih Kararnamesi”ni de çıkarmıştır. Bu kararname ile devletin bekası için kardeş katli serbest olmuştur. Fatih Sultan Mehmet, sefere giderken yolda hastalandı ve 3 Mayıs 1481 tarihinde Kocaeli’nde vefat etti. Sultan Mehmet’in zehirlenerek öldürüldüğü söylenen rivayetler arasında bulunmaktadır.

3 replies »

  1. Geri bildirim: 2. MURAT – BİBİLİYO

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.