Ana Sayfa

FRİGLER

Frigler, milattan önce Anadolu’da yaşamış olan medeniyetlerden biridir. Anadolu’ya, Trakya’dan gelmişlerdir. Frigler, Asur kaynaklarında “Muşki” adı ile anılmışlardır. Güneydoğu Anadolu Bölgesini işgal etmişlerdir. M.Ö. 8. yüzyılda, Frig Devleti’ni kurmuşlardır. İlk kralları Gordios’du. Kurulur kurulmaz hızla fetihler yapmaya başladılar ve Orta Anadolu’ya kadar olan toprakları ele geçirdiler. Kral Midas döneminde en büyük sorunlardan biri de Asurlular’dı. Asurlular, Frig Krallığı’na sürekli olarak baskınlar düzenliyorlar ve krallığı zor durumda bırakıyorlardı. Kral Midas, Asurlular ile barış yaptılar.

M.Ö. 7000’lü yıllarda Anadolu’ya Kimmerler geldiler. Kimmerler, Frigler’e çok büyük zararlar verdiler. Urartu Krallığı’nın da saldırıları sonucu ülke çok zayıfladı. Kral Midas’ın intihar etmesinden sonra ülkede bir daha siyasi birlik sağlanamadı. Bir süre sonra da Frig Krallığı yıkıldı. Frig Krallığı yıkıldıktan sonra egemenliği altında bulunan toprakları Kimmer kabileleri yağmaladılar. Frig halkı da krallık yıkıldıktan sonra Toprakları üzerinde kurulan Lidya Krallığı’nın egemenliği altında yaşamaya devam ettiler.

Frigler, tarım, hayvancılık ve dokumacılık ile yaşamlarını sürdürüyorlardı. Müzik alanında da gelişmişlerdi. Çok tanrılı bir dine inanmaktaydılar. Tanrılarının her birinin farklı güçleri vardı. Toprak Tanrısı, Su Tanrısı ve Hava Tanrısı gibi Tanrıları vardı. En önemli tanrıları Kibele, Attis ve Sebezios’du. Ölen insanlar özel eşyaları ile birlikte gömülürlerdi. Bu da Frigler’in, ölümden sonraki hayata inandıklarını göstermektedir. Yaptıkları mezarlara “Tümülüs” adını verirlerdi. Ölmüş krallarına özel mezarlar yaparlardı. “Megoron” adını verdikleri küçük evlerde yaşarlardı. Başkentleri “Godion”du.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.