Ana Sayfa

FUZULİ SÖZLERİ

 • Deliye hazine değil virane gerektir.
 • Selâm verdim; rüşvet deyüldür diye selâmım almadılar.
 • Ayrılık günü yüzüme perde çek ey kanlı gözyaşı! Ki gözüm o ay yüzlüden başka bir şey görmesin.
 • Aşk derdinin yağmasından gönlümü ve canımı kurtarmaya çalışmam asla; amacım çapkın gözünün dikkatini çekebilmek içindir.
 • Dünyaya ümit tutmak olmaz asla ölümü unutmak olmaz.
 • Aşk imiş her ne var âlemde. İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak.
 • Senin ayrılığında hayatı sona erdirme özelliği gizlidir ayrılığın ölüm demektir. Senden ayrı düşüp de hala yaşayanlara hayranım.
 • Canını cananına vermektir kemali aşıkın. Vermeyen can itiraf etmek gerek noksanın.
 • Allah’ım aşk belasıyla beni tanıştır bir an bile aşk belasından uzak tutma beni.
 • Beklemek yaşamanın en acı veren en korkunç halidir.
 • Söylesem tesiri yok sussam gönül râzı değil.
 • Dünyaya ümit tutmak olmaz; asla ölümü unutmak olmaz.
 • Varlık Allah’a aittir. Gerisi hep hayal ve düşten ibarettir. Bugüne dek bildiğim bulduğum ve sahip olduğum her şey gerçekte o’ndan ibaret imiş. Zannım hakikate yönelince sevgim de aşk oluverdi.
 • Cihanda eski usuldür fayda arayan zararı da istemiş olur sevgili isteyen eziyete hazırlanmalı; define arayan yılanı göze almalıdır.
 • Öyle kötü haldeyim ki halimi görenler mutlu olur zamanın çarkından kimin neşesiz bir gönlü varsa.
 • Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib kılma derman kim helakim zehri dermanındadır.
 • Mende Mecnun’dan füzun aşıklık istidadı var aşık-ı sadık menem Mecnun’un ancak adı var.
 • Varlık gam tuzağıdır hür olmak yokluktadır.
 • Nefes hesabıyla sona erince ömür ya bir kurtuluş ve muştu; ya bir başlangıç ve korkudur.
 • Yar için ağyare minnet ettiğim aybeyleme bağban bir gül için bin hare hizmetkâr olur.
 • Perde çek çehreme hicran günü ey kanlı şirişk Ki gözüm görmeye o mah-likadan gayrı
 • Aşktır ki vesairedir. Kapına geldik aşkı öğret bize ve aşkını ver yüreklerimize.
 • Cana tamah etme can elbet geçicidir.
 • Ya Rab bana cism ü cân gerekmez, cânân yoğ ise cihân gerekmez.
 • Bana ne gönül ateşinden başka kimse yanar ne de tan yelinden başka kimse kapımı açar.
 • Aşk kalpten dost sırttan vurur. Kalbin iyileşir ama sırtın hep kambur kalır.
 • İyi haber karınca hızıyla yürüyemezken kötü haber şimşek süratiyle yayılır.
 • Allah’ım! Yani aşk derdine tutsak etme hiç kimseyi ve ayrılık yarasıyla baş başa bırakma tanrım!
 • Kimseye verme ağlayıp inlemeyi benden gayrı; kimse perişan olmasın aman!
 • Aynı şekilde cananını yani sevgilisini kendi canı için seven kişi yine kendi varlığını sevmiş olur.
 • Mey biter saki kalır. Her renk solar haki kalır. İlim insanın cehlini alsa da, hamurunda varsa eşeklik; baki kalır.
 • Bende mecnun’da olduğundan daha fazla aşıklık kabiliyeti, sevmeye doğal eğilim var. Gerçek aşık benim Mecnun’un sadece adı var.
 • Güzelliğin vasıflarını söylemek için söz çoktur ama güzelliğin tatlılığına hiç söz yoktur.
 • Nefes hesabıyla sona erince ömür ya bir kurtuluş ve muştu ya bir başlangıç ve korkudur.
 • Göğsümü yar da gönlümün aşkla nasıl çırpındığını gör; pencere aç da her solukta havadan dalgalanan denize bak.
 • Ey tabib! Aşk derdiyle başım hoş benim; yaramdan el çek sen. Bana derman hazırlama ki senin merhemlerin benim ölümüm sayılır.
 • Ayrılık günü yüzüme perde çek ey kanlı gözyaşı! Ki gözüm o ay yüzlüden başka bir şey görmesin.
 • Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever, Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever.
 • Evlad can cevherine bedeldir; evlad bırakan ad bırakır.
 • Ne yanar kimse bana âteşî dilden özge, Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı.
 • Ne yanar kimse bana âteşî dilden özge, Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı.
 • Yanağını görünce dün senin ey sevgili fuzuli can verdi hemen canım var deyip dururdu meğer bir emanetçiymiş.
 • Vuslat olunca ayrılıktan korkmak gerek…
 • Deliye hazine değil virane gerektir.
 • Aşksız güzellik bayağıdır; güzellikse aşk pazarında mezad…
 • Güzelliğin vasıflarını söylemek için söz çoktur; ama güzelliğin tatlılığına hiç söz yoktur.
 • Dünyada her kim ki canını cananı için severse aslında yine cananını sevmiş olur.
 • Aşıklar zelil ve bayağı olur Safâ ve saygınlık sevilene yaraşır.
 • Topraktan olanı toprağa vermek gerek.
 • Cihanda eski usuldür fayda arayan zararı da istemiş olur Sevgili isteyen eziyete hazırlanmalı; define arayan yılanı göze almalıdır.
 • Başımın dönmesi misk kokulu kâküllerinden düşkünlüğüm ise dağınık saçlarını hatırlamaktan.
 • Aşk imiş her ne var âlemde. İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak.
 • Aşk ayıbı zamandır aşk canın belasıdır aşksız güzellik bayağıdır; güzellikse aşk pazarında mezad…
 • Bende mecnun’da olduğundan daha fazla aşıklık kabiliyeti, sevmeye doğal eğilim var. Gerçek aşık benim Mecnun’un sadece adı var.
 • Mende Mecnun’dan füzun aşıklık istidadı var, Aşık-ı sadık menem, Mecnun’un ancak adı var.
 • Varlık gam tuzağıdır hür olmak yoklukladır.
 • Dünyada her kim ki canını, cananı için severse aslında yine cananını sevmiş olur, aynı şekilde cananını yani sevgilisini kendi canı için seven kişi yine kendi varlığını sevmiş olur.
 • Varlık Allah’a aittir. Gerisi hep hayal ve düşten ibarettir. Bugüne dek bildiğim, bulduğum ve sahip olduğum her şey gerçekte O’ndan ibaret imiş. Zannım, hakikate yönelince sevgim de aşk oluverdi.
 • Suya virsün bağ-ban gül-zarı zahmet çekmesün, bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zara su.
 • Mey biter saki kalır. Her renk solar haki kalır. İlim insanın cehlini alsa da, hamurunda varsa eşeklik; baki kalır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.