Ana Sayfa

GANA TARİHİ KRONOLOJİSİ

 • Gana toprakları üzerinde yaşam milattan önce 800’lere kadar uzanmaktadır.
 • Gana toprakları üzerinde Akarlar yaşamaktaydılar.  Akarlar, 13. yüzyılda Bono Devleti’ni kurdular.
 • Yüzyıllar boyunca birçok göç gerçekleşti ve ülkenin etnik durumu sürekli olarak değişti.
 • 13. yüzyılda Mandeler, ülke topraklarına geldiler.
 • Gana’nın, Avrupalar tarafından keşfi 1471 yılında gerçekleşmiştir. Ülkeyi, Portekizli denizciler keşfetmiştir. Portekizliler, Gana’ya “Altın Kıyısı” adını verdiler.
 • 15. yüzyılda ülkenin kuzeyini ele geçiren Mandeler, Dagomba Devleti’ni yıktılar.
 • 17. yüzyılda Gona toprakları üzerinde Gona Krallığı kuruldu.
 • Portekizliler, ülkede köle ticaretine başladılar. Aynı zamanda ülkede bulunan zengin altın madenlerini de ele geçirdiler.
 • Avrupalı Devletler, Gana’da kendilerine kaleler inşa ediyorlar ve ticareti de bu kalelerde yapıyorlardı. 19. yüzyıla doğru ülkede, sömürgeci Portekiz’e ait onlarca kale oldu.
 • 1820 yılında Gana toprakları üzerinde bulunan devletler birleştiler ve Konfederasyon oluşturdular. Nu konfederasyon ülkede köle ticareti yapan Hollandalıları atmayı başardı.
 • 1874 yılında konfederasyon, İngilizler tarafından yıkıldı ve ülkenin tamamı 1901 yılında İngiltere’nin sömürgesi haline geldi.
 • 1925 yılında Gana, içişlerinde bağımsız hale geldi.
 • Ülkede birçok ekonomik ve siyasi kargaşalar meydana geldi.
 • 1957 yılında Gana, bağımsız oldu. Aynı yıl “Altın Sahili” olan adı Gana olarak değiştirildi.
 • 1966 ile 1972 yıllarında darbe gerçekleşti. Daha sonra 1979 yılında da darbe gerçekleşti. Bu darbeler ile cumhuriyet yıkıldı. Ancak her defasında tekrardan demokrasiye geçildi.

Gana Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Tıklayınız

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.