Ana Sayfa

GAZEL (BAHS) / MUHİBBİ (KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN)

Cânı mı var kimsenün eyleye cânân ile bahs 
Bendeye lâyık mıdur kim ide sultân ile bahs 

İtdügi cevr ü cefâ bana vefadan yeg gelür 
Kıymet-i derdi bilen ider mi dermân ile bahs 

Ben de yakdum meclis-i gamda bu gönlüm şem’ini 
Eyledüm tâ subha dek şem’-i şebistân ile bahs 

Ruhlarını bâg-arâ gördükde didüm misli yok 
Oldı mülzem itdügümde ben gülistân ile bahs 

Şi’r-i pür-sûzun görüp tahsîn ide Husrev dahi 
Ey Muhibbî eyle şimdengirü Selmân ile bahs

MUHİBBİ BÜTÜN ŞİİRLERİ

BENZER YAZILAR  Eskiler Alıyorum Şiiri - Orhan Veli Kanık

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.