Sözler

Hasan Ali Yücel Sözleri

İnsan olarak yaşayabilmek için hava su gibi doğal koşullar arasında eğitim, öğretim ve kültür de bulunacaktır.

Başarmak için başlamam yeter!

Bütünüyle iyi ve fena olan şey yoktur. İki şey müstesna: Hikmet iyidir, cehalet fena...

Bir milletin içinde iyi vatandaş olma, inanımca, bütün beşeriyet içinde iyi insan olmaya bağlıdır. Fena insan, nasıl bir vatandaş olabilir?

İnsan kıymeti bilmeyen topluluklarda kıymeti bilinecek insan yetişmez.

Kendine karşı merhametli olamayanlar, başkalarına acımazlar.

Mühim olan, şu veya bu olmak değil, kendimizin ne olduğunu bilmektir.

Bu dünyada nadiren
iki insan birbirini anlıyor..

Okumuşun nasibi dam ardında, cahilinki dağ ardındadır.

Şen ve özgür bir kalbe sahip olmak ne büyük mutluluk!

Sevgi, sevenlerin birbirlerine bakışlarında değil, aynı şeye ve aynı yere bakmalarındandır. İdeal budur ve inanıyorum ki, sevilmeyen, anlaşılmaz.

İnsan, ancak insanlar arasında insandır.

Bütün çocuklarımız okullarını rüyalarında görecek kadar sevemiyorlarsa istikbale güvenimiz tam olamaz.

Ruhunu ancak gerçeğin en derin duygularına açtığı zamandır ki, insan kendini yapayalnız hisseder.

Her eserin girişi hayat ve sonucu ölüm değil midir?

Her devlette iktidarı elinde tutanlara bakıp, "Devlet, devleti idare edenlerdir" demek de doğru olamaz.

İnsan, dünyaya tek başına geldiği gibi dünyadan da tek başına gider. Gelişi ve gidişi bu derece bağımsız olan bu iki ayaklı yaratık, beşikle mezar arasındaki hayatında tek başına yaşayamaz. Zaten onun bütün saadet ve ızdırap kaynağı teklik ve beraberlik çekişmesinden çıkmıyor mu? 

Çocukta okul ve öğretmen sevgisi, öğretmende çocuk ve okul aşkı; bunlar, bir milletin varlığına temel olacak duygulardır.

HASAN ALİ YÜCEL ŞİİRLERİ

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.