Ana Sayfa

HAZARLAR

Hazarlar, 7. yüzyıl ile 11. yüzyıl arasında yaşamış olan ve bir devlet kurabilmiş Türk kavimlerinden biridir. Kuzey Kafkasya’dan, İdil Denizi ve Azak Denizi kıyılarına kadar geniş topraklara hakim olmuşlardır. Hristiyanlık dinini seçmişlerdir. Göktürk Devleti, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Hazarlar’da, Göktürklerin egemenliği altında bulunuyorlardı. Batı Göktürk’ün zayıflığını fırsat bilerek kendi devletlerini kurdular. Böylece Hazar Devleti tarih sahnesine çıkmış oldu. Başkentleri Balacar idi.

Hazarlar, Bizans İmparatorluğu ile yakın ilişkiler kurmuşlardır. Müslüman orduları, İslam’ı Kafkaslara doğru yaymak istiyorlardı. Bu sebeple de Hazar Devleti’ne akınlar yapıyorlardı. Müslümanlar, Azerbaycan’ı ele geçirmeyi başardılar. Ancak bu dönemde Müslümanlar kendi içlerinde parçalanmaya başladılar. Bu da Müslümanların daha fazla ilerlemelerine engel oldu.

Göktürk Devleti’nin tamamen ortadan kalkmasından sonra devletin egemenliği altında yaşayan boylar, Hazar Devleti’nin himayesi altına girdiler. Bizans ile ile iyi olan ilişkileri Bizans tahtına Justinianos’un tahta oturması ile tam tersine döndü. Emeviler güçlendiler ve Hazar Devleti’ne saldırdılar. Bu saldırılar sonucu birçok şehir Emevilerin eline geçti. Hatta Hazarların bir kısmı Müslüman oldular. Ancak daha sonradan tekrardan Hristiyanlığa geçtiler. 8. yüzyılda Hazar Devleti çok güçlendi. Ancak bu durum uzun sürmedi ve ülkede iç karışıklıklar baş göstermeye başladı. Bu karışıklıkları fırsat bilen Peçenekler, Hazar Devleti’ne baskı yapmaya başladılar. Baskıya daha fazla dayanamayan Hazar Devleti 965 yılında yıkıldı. Hazar Devleti toprakları üzerinde küçük hanlıklar kuruldu. Bu hanlıkların ömrü de uzun olmadı.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.